Search:
© רון פלד \ מגדל דוד
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13904 צפיות: 159k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13894 צפיות: 110k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13945 צפיות: 93k
© RomKri \ הר ציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13866 צפיות: 52k
Image licence
© רון פלד \ אוררות שלמה מתחת למסגד אל אקצא (פינה דרום מזרחית של הר הבית)
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13872 צפיות: 114k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13876 צפיות: 28k
© רון פלד \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13877 צפיות: 29k
© רון פלד \ שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13887 צפיות: 63k
© רון פלד \ הכנסת
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13890 צפיות: 42k
© רון פלד \ העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13891 צפיות: 65k
© רון פלד \ הר בית
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13893 צפיות: 51k
© רון פלד \ אנשים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13905 צפיות: 30k
© רון פלד \ עין כרם
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13908 צפיות: 46k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13909 צפיות: 93k
© רון פלד \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13913 צפיות: 28k
© רון פלד \ העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13926 צפיות: 42k
© רון פלד \ העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13929 צפיות: 53k
© רון פלד \ שוק בעיר עתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13937 צפיות: 55k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13939 צפיות: 68k
© רון פלד \ צולם בבית הקברות הארמני בהר ציון
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13941 צפיות: 71k
© רון פלד \ מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13870 צפיות: 46k
© רון פלד \ מגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13871 צפיות: 62k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13874 צפיות: 80k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13879 צפיות: 30k
© רון פלד \ מוזיאון ישראל
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13880 צפיות: 91k
© רון פלד \ מסגדים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13882 צפיות: 50k
© רון פלד \ שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13883 צפיות: 44k
© רון פלד \ מרכז העיר
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13888 צפיות: 53k
© רון פלד \ אנשים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13889 צפיות: 29k
© רון פלד \ אוגוסטה ויקטוריה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13892 צפיות: 38k
© רון פלד \ שוק בעיר עתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13895 צפיות: 38k
© רון פלד \ תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13902 צפיות: 59k
© רון פלד \ תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13903 צפיות: 51k
© רון פלד \ אנשים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13906 צפיות: 34k
© רון פלד \ האוניברסיטה העברית – הר הצופים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13910 צפיות: 65k
© רון פלד \ שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13911 צפיות: 46k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13915 צפיות: 79k
© רון פלד \ תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13920 צפיות: 62k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13924 צפיות: 82k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13940 צפיות: 39k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13873 צפיות: 20k
© רון פלד \ העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13878 צפיות: 28k
© רון פלד \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13884 צפיות: 33k
© רון פלד \ תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13896 צפיות: 48k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13899 צפיות: 19k
© רון פלד \ מרכז העיר
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13900 צפיות: 50k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13931 צפיות: 67k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13933 צפיות: 70k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13936 צפיות: 76k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13881 צפיות: 27k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13885 צפיות: 21k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13898 צפיות: 22k
© רון פלד \ מוזיאון ישראל
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13907 צפיות: 56k
© רון פלד \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13912 צפיות: 19k
© רון פלד \ טחנת הרוח
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13914 צפיות: 43k
© רון פלד \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13917 צפיות: 32k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13928 צפיות: 31k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13932 צפיות: 19k
© רון פלד \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13942 צפיות: 33k
© רון פלד \ נוטרדאם דה ציון
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13944 צפיות: 25k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13875 צפיות: 17k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13886 צפיות: 18k
© רון פלד \ כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13916 צפיות: 18k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13919 צפיות: 20k
© רון פלד \ מתחם ימקא - YMCA במערב ירושלים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13923 צפיות: 54k
© רון פלד \ מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13925 צפיות: 59k
© רון פלד \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13934 צפיות: 30k
© רון פלד \ מגדל דוד
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13935 צפיות: 18k
© רון פלד \ פארקים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13921 צפיות: 24k
© רון פלד \ הכנסת משכן הכנסת
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13922 צפיות: 43k
© רון פלד \ הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13927 צפיות: 20k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13901 צפיות: 17k
© רון פלד \ שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13918 צפיות: 35k
© רון פלד \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13930 צפיות: 17k
© רון פלד \ מגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13938 צפיות: 55k
© רון פלד \ גג מוזיאון אסירי המחתרות במגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13943 צפיות: 65k
© Valery Dembitsky \ פסלים, תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13868 צפיות: 55k
© רון פלד \ פארקים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13869 צפיות: 24k
© רון פלד \ מוזיאונים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13897 צפיות: 27k
© Valery Dembitsky \ פסלים, תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13867 צפיות: 34k