Search:
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8746 צפיות: 24k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8743 צפיות: 20k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8734 צפיות: 19k
© pmos_nmos \ מרכז העיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8681 צפיות: 26k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8713 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8709 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8716 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8741 צפיות: 13k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8749 צפיות: 16k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8698 צפיות: 20k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8701 צפיות: 25k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8705 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8710 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8719 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8720 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8723 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8732 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8738 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8687 צפיות: 36k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8688 צפיות: 14k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8700 צפיות: 16k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8728 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8731 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ הולילנד
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8673 צפיות: 36k
© pmos_nmos \ כניסה לעיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8668 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ הולילנד
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8674 צפיות: 29k
© pmos_nmos \ רחוב המלך ג'ורג'
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8675 צפיות: 24k
© pmos_nmos \ רחוב המלך ג'ורג'
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8678 צפיות: 22k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8711 צפיות: 13k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8748 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8736 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ כניסה לעיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8670 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ רחוב המלך ג'ורג'
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8677 צפיות: 22k
© pmos_nmos \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8707 צפיות: 24k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8740 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ כניסה לעיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8671 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ מרכז העיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8676 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ מרכז העיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8679 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ בנין של סוכנות היהודית
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8684 צפיות: 18k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8689 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8690 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8693 צפיות: 13k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8694 צפיות: 13k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8702 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ מזרח ירושלים, חומות של עיר העתיקה
שערי ירושלים הינם שערים אשר נמצאים בחומת ירושלים. בחומה ישנם שבעה שערים פתוחים, ומספר שערים אטומים. שער הרחמים הוא המפורסם מבין השערים האטומים ולכן נהוג לאמר שבחומת ירושלים שמונה שערים.
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8703 צפיות: 51k
© pmos_nmos \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8708 צפיות: 19k
© pmos_nmos \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8712 צפיות: 21k
© pmos_nmos \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8714 צפיות: 19k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8715 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ שער שכם
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8727 צפיות: 31k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8735 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8742 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ כניסה לעיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8669 צפיות: 14k
© pmos_nmos \ כניסה לעיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8672 צפיות: 16k
© pmos_nmos \ רחוב המלך ג'ורג'
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8691 צפיות: 22k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8717 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8725 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8730 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8739 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ בנין של סוכנות היהודית
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8686 צפיות: 17k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8692 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8718 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8726 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8745 צפיות: 14k
© pmos_nmos \ מרכז העיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8680 צפיות: 14k
© pmos_nmos \ מרכז העיר
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8682 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8683 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8696 צפיות: 16k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8697 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מזרח ירושלים, חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8706 צפיות: 22k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8737 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8744 צפיות: 14k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8747 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8685 צפיות: 15k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8695 צפיות: 14k
© pmos_nmos \ רחביה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8699 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ ארכיאולוגיה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8704 צפיות: 12k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8721 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8722 צפיות: 10k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8724 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8729 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ מנזרים וכנסיות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8733 צפיות: 11k
© pmos_nmos \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8750 צפיות: 12k