Search:
© גל חורי \ יד אבשלום
עמק יהושפט למרגלות הר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5303 צפיות: 45k
© גל חורי \ כנסיית גת שמנא
העמודים שבחזית הכנסייה
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5304 צפיות: 16k
© גל חורי \ כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5319 צפיות: 21k
© גל חורי \ כנסיית הגואל
כיכר המוריסטאן
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5313 צפיות: 31k
© גל חורי \ כנסיית מריה מגדלנה
נמצאת בהר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5296 צפיות: 29k
© גל חורי \ כיפות כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5317 צפיות: 37k
© גל חורי \ כנסיית הקבר
ממגדל כנסיית הגואל
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5316 צפיות: 22k
© Elad Sherman \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5318 צפיות: 38k
© Jae-Hyoung Ho \ כנסיית גת שמנים
http://whitesoul.com
Made with : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5291 צפיות: 36k
© גל חורי \ כיפת הסלע והעיר העתיקה
ממגדל כנסיית הגואל
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5315 צפיות: 27k
© מיכאל \ מיכאל
קבר מירים
שם צלם: © מיכאל תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5290 צפיות: 16k
© Jae-Hyoung Ho \ כנסיית גת שמנים
http://whitesoul.com
Made with : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5293 צפיות: 30k
© Jae-Hyoung Ho \ כנסיית גת שמנים
http://whitesoul.com
Made with : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5294 צפיות: 27k
© גל חורי \ העיר העתיקה
מהמגדל של כנסיית הגואל
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5314 צפיות: 18k
© Jae-Hyoung Ho \ כנסיית גת שמנים
http://whitesoul.com
Made with : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5292 צפיות: 25k
© גל חורי \ הכותל המערבי
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5306 צפיות: 26k
© גל חורי \ כנסיית הקבר
התמונה בכניסה לכנסייה
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5307 צפיות: 31k
© גל חורי \ כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5308 צפיות: 19k
© גל חורי \ כנסיית הקבר
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5309 צפיות: 28k
© גל חורי \ למרגלות אל אקצא
האתר הארכיאולוגי בחומה הדרומית של הר הבית
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5305 צפיות: 26k
© גל חורי \ הר הבית
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5298 צפיות: 18k
© גל חורי \ הר הבית
מבט מה הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5299 צפיות: 18k