Search:
© Peter Rogov \ מרכז העיר
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3958 צפיות: 12k
© Peter Rogov \ מרכז העיר
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3961 צפיות: 12k
© Barak Sekeles \ ברחוב איתמר בן אבי
הכרזה שברחוב הנשיא של האדם החושב שנראה כמו הרצל היא של בצלאל.
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3955 צפיות: 33k
© Barak Sekeles \ מכונית הזבל על הבוקר..
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3952 צפיות: 29k
© Barak Sekeles \ תשתיות הגשר בבנייה בכניסה לירושלים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3956 צפיות: 44k
© Igor \ אתרים
שם צלם: © Igor תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3962 צפיות: 27k
© Barak Sekeles \ בית הקברות גבעת שאול
בית הקברות גבעת שאול במבט מכביש היציאה מהעיר
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3951 צפיות: 28k
© Barak Sekeles \ עובד עיריית ירושלים יקר
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3953 צפיות: 29k
© Barak Sekeles \ כרזה נגד עיין הרע במוזיאון האיסלם
בין רחוב הנשיא לשופן
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3954 צפיות: 24k
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3957 צפיות: 10k
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3959 צפיות: 10k
© Peter Rogov \ מרכז העיר
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3960 צפיות: 10k
© Barak Sekeles \ בניני האומה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3949 צפיות: 17k
© Barak Sekeles \ תיאטרון ירושלים מאחור
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3948 צפיות: 40k
© Barak Sekeles \ כרזה על אוטובוס ביציאה מירושלים
בכרזה - ילד רעב לא לומד ש"ס, עם האזהרה אוטובוס ארוך.
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3950 צפיות: 30k