Search:
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3828 צפיות: 32k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3829 צפיות: 23k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3830 צפיות: 26k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3831 צפיות: 25k
© Igor \ מלונות של ירושלים
שם צלם: © Igor תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3841 צפיות: 27k
© Pes & Lev \ מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3837 צפיות: 65k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3832 צפיות: 30k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3827 צפיות: 21k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3838 צפיות: 23k
© Barak Sekeles \ הכנסת בענן
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3822 צפיות: 32k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3826 צפיות: 19k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3836 צפיות: 20k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3835 צפיות: 19k
© Pes & Lev \ מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3840 צפיות: 15k
© Barak Sekeles \ יער האסטרונאוטים
אבן שבורה לזכרם של האסטרונאוטים 13ק"מ מירושלים.

לפעמים חללית מתנפצת, לעיתים אבנים מנותצות. עם הזמן גם אם הקרן קיימת הזיכרון נעלם
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3815 צפיות: 61k
© Barak Sekeles \ 13ק"מ מירושלים
ירושלים הרים סביב לה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3816 צפיות: 19k
© Barak Sekeles \ הסטף בגשם
ירושלים והסביבה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3817 צפיות: 49k
© Barak Sekeles \ בנק ירושלים ברחביה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3819 צפיות: 25k
© Barak Sekeles \ בית ברחביה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3820 צפיות: 25k
© Barak Sekeles \ הכנסת מבעד לשיחים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3823 צפיות: 28k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3825 צפיות: 19k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3833 צפיות: 21k
© Pes & Lev \ מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3834 צפיות: 21k
© Pes & Lev \ העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3839 צפיות: 15k
© Peter Rogov \ יער ירושלים
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3842 צפיות: 13k
© Peter Rogov \ יער ירושלים
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3843 צפיות: 14k
© Igor \ אחר
שם צלם: © Igor תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3844 צפיות: 17k
© Barak Sekeles \ כליל החורש
ירושלים והסביבה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3818 צפיות: 29k
© Barak Sekeles \ מנופים מעל הכנסת
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3821 צפיות: 23k
© Igor \ טבע
שם צלם: © Igor תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3824 צפיות: 16k