Search:
© RomKri \ מוריסטן
העיר העתיקה. רח´ מוריסטן. צלב בהמתנה לצליינים נוצרים.
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 810 צפיות: 455k
Image licence
© RomKri \ הכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 859 צפיות: 199k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 837 צפיות: 104k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 800 צפיות: 34k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 802 צפיות: 48k
Image licence
© RomKri \ אתרים היסטוריים, מציבות זיכרון, אנדרטאות
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 806 צפיות: 71k
Image licence
© RomKri \ שער יפו
חלל פנימי של השער
מאה ה-16
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 807 צפיות: 41k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 821 צפיות: 55k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 832 צפיות: 81k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 873 צפיות: 66k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 820 צפיות: 22k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 836 צפיות: 314k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 822 צפיות: 25k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 831 צפיות: 142k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 834 צפיות: 80k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 835 צפיות: 157k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 841 צפיות: 58k
Image licence
© RomKri \ הכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 870 צפיות: 74k
Image licence
© RomKri \ יד אבשלום
אחד מהקברים המונומנטליים בנחל קדרון. לפי מסורת מוסלמית יוחס המונומנט למשפחת פרעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 830 צפיות: 87k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 838 צפיות: 81k
Image licence
© RomKri \ הכותל המערבי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 847 צפיות: 67k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
תחנה ה-14 - קברו של ישוע
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 875 צפיות: 56k
Image licence
© RomKri \ אחר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 846 צפיות: 23k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 854 צפיות: 63k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 788 צפיות: 31k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 789 צפיות: 21k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 791 צפיות: 25k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 795 צפיות: 31k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 799 צפיות: 25k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 804 צפיות: 40k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 808 צפיות: 21k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 811 צפיות: 56k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 813 צפיות: 45k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 815 צפיות: 32k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 816 צפיות: 27k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 817 צפיות: 31k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 818 צפיות: 40k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 819 צפיות: 55k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 823 צפיות: 44k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 825 צפיות: 37k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 826 צפיות: 35k
Image licence
© RomKri \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 827 צפיות: 26k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 839 צפיות: 86k
Image licence
© RomKri \ הכותל המערבי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 842 צפיות: 64k
Image licence
© RomKri \ הכותל המערבי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 843 צפיות: 37k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 848 צפיות: 51k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 852 צפיות: 53k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 856 צפיות: 36k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 858 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ אחר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 860 צפיות: 20k
Image licence
© RomKri \ הכותל המערבי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 864 צפיות: 48k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 871 צפיות: 62k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 872 צפיות: 61k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 876 צפיות: 73k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
כיפה של אולם ה'קתולקון' - אולם התפילה היווני-אורתודוקסי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 878 צפיות: 66k
Image licence
© RomKri \ יום שישי בהר הבית
מוסלמים בדרך לתפילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 879 צפיות: 56k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 874 צפיות: 56k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 794 צפיות: 25k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 828 צפיות: 31k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 796 צפיות: 20k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 803 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ כנסייה לוטרנית
העיר העתיקה. רח' מוריסטן
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 814 צפיות: 40k
Image licence
© RomKri \ קבר בני חזיר וקבר זכריה
נחל קדרון
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 829 צפיות: 64k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 844 צפיות: 32k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 850 צפיות: 25k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 851 צפיות: 43k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 853 צפיות: 46k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 855 צפיות: 50k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 857 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 861 צפיות: 43k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 862 צפיות: 49k
Image licence
© RomKri \ מנזרים וכנסיות, מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 865 צפיות: 26k
Image licence
© RomKri \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 868 צפיות: 60k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 869 צפיות: 29k
Image licence
© RomKri \ דרך הייסורים (ויא דלורוזה)
תחנה מס' 9 - ישוע נופל בפעם השלישית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 1026 צפיות: 80k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 797 צפיות: 24k
Image licence
© RomKri \ שער יפו
מאה ה-16
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 801 צפיות: 55k
Image licence
© RomKri \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 840 צפיות: 52k
Image licence
© RomKri \ העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 809 צפיות: 20k
Image licence