Search:
© Jshots \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 20 צפיות: 221k
© RomKri \ רחוב מול מתנ''ס זיו
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 1 צפיות: 308k
Image licence
© SOBO Dan \ רחוב אנילביץ´
שם צלם: © SOBO Dan תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 116 צפיות: 175k
© Jshots \ מגדל דוד
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 59 צפיות: 179k
© Jshots \ לבן בירוק
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 11 צפיות: 92k
© SOBO Dan \ קרית היובל
שם צלם: © SOBO Dan תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 130 צפיות: 136k
© Jshots \ רח' בורוכוב
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 123 צפיות: 137k
© RomKri \ עשים
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 7 צפיות: 108k
Image licence
© RomKri \ שלג בירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 22 צפיות: 130k
Image licence
© RomKri \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 21 צפיות: 129k
Image licence
© RomKri \ בית הכרם
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 380 צפיות: 68k
Image licence
© Jshots \ ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 2 צפיות: 95k
© Jshots \ קרית היובל
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 125 צפיות: 80k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך


צולם ב26.5.2000
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 210 צפיות: 79k
© Jshots \ הכנסת
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 368 צפיות: 40k
© Jshots \ רחוב יפה נוף
נוף מושלג. מבט מבית הכרם.
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 5 צפיות: 63k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 303 צפיות: 56k
© Jshots \ העיר העתיקה
חומה מערבית של העיר העתיקה לא הרחק מהר ציון
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 56 צפיות: 134k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 81 צפיות: 48k
© SOBO Dan \ קרית היובל
שם צלם: © SOBO Dan תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 129 צפיות: 48k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 157 צפיות: 25k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 166 צפיות: 26k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 168 צפיות: 18k
© Jshots \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 298 צפיות: 46k
© Jshots \ רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 349 צפיות: 29k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 158 צפיות: 20k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 159 צפיות: 19k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 160 צפיות: 24k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 161 צפיות: 18k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 162 צפיות: 19k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 163 צפיות: 25k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 164 צפיות: 25k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 101 צפיות: 43k
© Jshots \ הכותל המערבי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 309 צפיות: 58k
© RomKri \ קיץ
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 8 צפיות: 22k
Image licence
© RomKri \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 19 צפיות: 23k
Image licence
© Jshots \ שכונת נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 52 צפיות: 35k
© Jshots \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 62 צפיות: 30k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 195 צפיות: 22k
© Jshots \ עין כרם
כנסיית הביקור
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 196 צפיות: 39k
© Jshots \ עין כרם
ירידה מכנסיית הביקור
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 199 צפיות: 24k
© Jshots \ כנסיית השילוש הקדוש
מגרש הרוסים - ארצי ושמימי ביחד: כנסיית השילוש הקדוש ורחוב הפבים (רח'מונבז)
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 204 צפיות: 36k
© Jshots \ מגרש הרוסים, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 205 צפיות: 40k
© Jshots \ אכסניית סרגיי במגרש הרוסים
נבנתה בסוף המאה ה-19.היא נקראה כך על שם הנסיך סרגיי, שהיה אחיו של הצאר הרוסי אלקסנדר ה-III. עברה לידי ממשלת ישראל בשנת 1964.
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 206 צפיות: 49k
© Jshots \ רחוב יפו
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 209 צפיות: 28k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 213 צפיות: 35k
© Jshots \ העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 293 צפיות: 31k
© Jshots \ העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 305 צפיות: 28k
© Jshots \ רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 314 צפיות: 36k
© Jshots \ רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 347 צפיות: 27k
© Jshots \ מגרש הרוסים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 12 צפיות: 27k
© Jshots \ מגרש הרוסים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 13 צפיות: 28k
© Jshots \ מגרש הרוסים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 14 צפיות: 27k
© Jshots \ מגרש הרוסים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 15 צפיות: 27k
© RomKri \ אביב
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 17 צפיות: 20k
Image licence
© Jshots \ כנסת
www.knesset.gov.il
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 51 צפיות: 31k
© Jshots \ נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 69 צפיות: 23k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 74 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 103 צפיות: 20k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 183 צפיות: 21k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 214 צפיות: 35k
© Jshots \ מגרש הרוסים, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 215 צפיות: 30k
© Jshots \ בית הכרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 3 צפיות: 38k
© RomKri \ קיץ
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 4 צפיות: 22k
Image licence
© Jshots \ העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 57 צפיות: 40k
© Jshots \ כנסיית כל העמים בגת שמנים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 58 צפיות: 53k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 321 צפיות: 18k
© Jshots \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 9 צפיות: 45k
© Jshots \ כיפת הסלע, העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 16 צפיות: 33k
© Jshots \ העיר העתיקה, שער ציון
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 55 צפיות: 37k
© Jshots \ תמונות לילה
ימין משה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 60 צפיות: 31k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 66 צפיות: 20k
© Jshots \ רחוב הילל
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 71 צפיות: 25k
© Jshots \ נחלת השבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 72 צפיות: 23k
© Jshots \ נחלת השבעה
מסעדה ארגנטינאית "אל גאוצ'ו"
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 73 צפיות: 33k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 76 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 86 צפיות: 26k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 92 צפיות: 19k
© Jshots \ מסגדים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 132 צפיות: 21k
© Jshots \ הכותל המערבי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 134 צפיות: 49k
© Jshots \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 139 צפיות: 23k
© Jshots \ הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 142 צפיות: 25k
© Jshots \ מסגדים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 148 צפיות: 19k
© Jshots \ הכותל המערבי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 149 צפיות: 60k
© Jshots \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 150 צפיות: 28k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 165 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 171 צפיות: 15k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 178 צפיות: 16k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 181 צפיות: 16k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 188 צפיות: 20k
© Jshots \ עין כרם
כנסיית הביקור
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 189 צפיות: 29k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 197 צפיות: 20k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 203 צפיות: 26k
© Jshots \ כנסיית שילוש הקדוש במגרש הרוסים
בניין הכנסייה נבנה בין השנים 1960-1972
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 208 צפיות: 43k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 211 צפיות: 34k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 212 צפיות: 36k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 216 צפיות: 39k
© Jshots \ בית החולים האיטלקי. מגדל
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 217 צפיות: 37k
© Jshots \ כנסיית דורמציון
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 284 צפיות: 36k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 300 צפיות: 41k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 318 צפיות: 17k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 319 צפיות: 18k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 320 צפיות: 17k
© Jshots \ בניין בית המשפט העליון
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 322 צפיות: 52k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 324 צפיות: 29k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 325 צפיות: 20k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 326 צפיות: 19k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 327 צפיות: 19k
© Jshots \ נחלאות
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 328 צפיות: 18k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 334 צפיות: 17k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 341 צפיות: 18k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 342 צפיות: 17k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 343 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 344 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 345 צפיות: 17k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 346 צפיות: 18k
© Jshots \ רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 348 צפיות: 25k
© Jshots \ רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 351 צפיות: 23k
© Jshots \ הכנסת
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 366 צפיות: 19k
© Jshots \ כנסייה הסקוטית
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 63 צפיות: 38k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 70 צפיות: 22k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 84 צפיות: 21k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 87 צפיות: 29k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 90 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 93 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 102 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 106 צפיות: 16k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 306 צפיות: 31k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 307 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 331 צפיות: 20k
© Jshots \ גן וואהל לורדים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 335 צפיות: 15k
© Jshots \ גן וואהל לורדים
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 337 צפיות: 17k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 67 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 68 צפיות: 26k
© Jshots \ העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 6 צפיות: 33k
© Jshots \ כיפת הסלע, העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 10 צפיות: 36k
© Jshots \ שלג, חורף
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 18 צפיות: 26k
© Jshots \ מלון שרטון פלזה
פעם היה "Hilton"
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 48 צפיות: 39k
© Jshots \ בית משפט העיליון
www.court.gov.il
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 49 צפיות: 58k
© Jshots \ קריית משה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 50 צפיות: 34k
© Jshots \ כפת הסלע
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 54 צפיות: 43k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 61 צפיות: 21k
© Jshots \ גן סאקר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 64 צפיות: 47k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 65 צפיות: 18k
© Jshots \ נחלת השבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 75 צפיות: 23k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 77 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 78 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 79 צפיות: 26k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 80 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 82 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 83 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 85 צפיות: 22k
© Jshots \ כיכר ציון
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 88 צפיות: 36k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 89 צפיות: 25k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 94 צפיות: 25k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 96 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 97 צפיות: 20k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 98 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 99 צפיות: 24k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 100 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 104 צפיות: 19k
© Jshots \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 105 צפיות: 21k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 107 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 108 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 109 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 110 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 111 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 112 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 113 צפיות: 16k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 114 צפיות: 17k
© Jshots \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 131 צפיות: 16k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 133 צפיות: 18k
© Jshots \ הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 135 צפיות: 22k
© RomKri \ הרובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 136 צפיות: 22k
Image licence
© Jshots \ רובע יהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 137 צפיות: 41k
© Jshots \ הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 138 צפיות: 27k
© Jshots \ הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 140 צפיות: 23k
© Jshots \ העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 143 צפיות: 19k
© Jshots \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 144 צפיות: 26k
© Jshots \ הרובע הארמני
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 145 צפיות: 27k
© Jshots \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 146 צפיות: 14k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 147 צפיות: 16k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 151 צפיות: 16k
© Jshots \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 152 צפיות: 14k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 153 צפיות: 16k
© Jshots \ חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 154 צפיות: 14k
© Jshots \ העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 155 צפיות: 16k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 156 צפיות: 12k
© Jshots \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 167 צפיות: 12k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 169 צפיות: 18k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 170 צפיות: 17k
© Jshots \ מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 172 צפיות: 17k
© Jshots \ עין כרם
כנסיית יוננן המטביל
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 174 צפיות: 21k
© Jshots \ עין כרם
כנסיית יוחנן המטביל
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 175 צפיות: 17k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 176 צפיות: 15k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 177 צפיות: 15k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 179 צפיות: 24k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 180 צפיות: 15k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 182 צפיות: 16k
© Jshots \ עין כרם
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 184 צפיות: 16k