Search:
חורף \ שלג בדרך חברון
מאחורי הגבעה הנראית בתמונה נמצאת שכונת חומת-שמואל (הר-חומה). קצת הלאה ממנה, פניה שמאלה, נמצאת שכונת גילה שסבלה רבות מירי מבית ג'אלה, גם הנוצרים בבית ג'אלה ובבית לחם סבלו קשות, ונאלצו להימלט מפני הג'יהאד האיסלאמי שלעולם אינו רווה מדם ה"כופרים".
היום גם גילה מוגנת בחומה מפני הירי. זאת השיטה ה"ישראלית", לברוח ולהסתגר בגיטאות, כאילו היינו עדיין בגילה, כאילו לא היה לנו "הצבא הטוב ביותר במזרח התיכון", כאילו לא ניצחנו בכל המלחמות את האימפריאליזם הג'יהאדי. זאת דרכם, תמיד, של מהרסינו ומחריבינו.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 31.05.2009 תמונה מספר: 8982 צפיות: 7k
אחר
שם צלם: © Igor תאריך: 12.12.2005 תמונה מספר: 3164 צפיות: 10k