Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.09.2006 תמונה מספר: 5845 צפיות: 34k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.07.2009 תמונה מספר: 10175 צפיות: 16k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.10.2006 תמונה מספר: 6012 צפיות: 31k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.09.2009 תמונה מספר: 11690 צפיות: 34k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.09.2009 תמונה מספר: 11689 צפיות: 15k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.10.2006 תמונה מספר: 5999 צפיות: 54k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.10.2006 תמונה מספר: 6013 צפיות: 25k
Image licence
נחלת שבעה \ רחוב בן-יהודה, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.01.2006 תמונה מספר: 3786 צפיות: 28k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.07.2009 תמונה מספר: 10195 צפיות: 14k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.07.2009 תמונה מספר: 10169 צפיות: 15k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 447 צפיות: 38k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 972 צפיות: 28k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.10.2006 תמונה מספר: 5998 צפיות: 43k
Image licence
נחלת שבעה \ מסעדה ובר יין - אדום
12.3.2005
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 976 צפיות: 38k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 968 צפיות: 25k
Image licence
נחלת שבעה \ מסעדה ובר יין - אדום
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 973 צפיות: 27k
Image licence
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 444 צפיות: 24k
נחלת שבעה \ מסעדה ובר יין - אדום
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 977 צפיות: 27k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2009 תמונה מספר: 12596 צפיות: 14k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 971 צפיות: 28k
Image licence
שם צלם: © Galochka99 תאריך: 01.07.2005 תמונה מספר: 1992 צפיות: 17k
נחלת שבעה \ נופי דדוש
עבודות הרכבת הקל(ל)ה דרך יפו דצמבר 2008. צילום נופי דדוש
שם צלם: © נופי דדוש תאריך: 31.01.2009 תמונה מספר: 8429 צפיות: 16k
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 967 צפיות: 21k
Image licence
מזרח ירושלים, חומות של עיר העתיקה
שערי ירושלים הינם שערים אשר נמצאים בחומת ירושלים. בחומה ישנם שבעה שערים פתוחים, ומספר שערים אטומים. שער הרחמים הוא המפורסם מבין השערים האטומים ולכן נהוג לאמר שבחומת ירושלים שמונה שערים.
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8703 צפיות: 40k
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.03.2005 תמונה מספר: 1077 צפיות: 37k
Image licence
שם צלם: © Igor תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5682 צפיות: 19k
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.03.2005 תמונה מספר: 1085 צפיות: 27k
Image licence
שם צלם: © Igor תאריך: 28.02.2006 תמונה מספר: 4068 צפיות: 15k
שם צלם: © Igor תאריך: 28.02.2006 תמונה מספר: 4070 צפיות: 16k
שם צלם: © Igor תאריך: 28.02.2006 תמונה מספר: 4072 צפיות: 25k
שם צלם: © Igor תאריך: 12.08.2006 תמונה מספר: 5756 צפיות: 15k
נחלת שבעה \ רח´ חילל
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.11.2004 תמונה מספר: 645 צפיות: 25k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 81 צפיות: 23k
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.03.2005 תמונה מספר: 1080 צפיות: 19k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 101 צפיות: 22k
שם צלם: © Igor תאריך: 10.10.2005 תמונה מספר: 2573 צפיות: 16k
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 07.11.2004 תמונה מספר: 644 צפיות: 20k
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 970 צפיות: 21k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 975 צפיות: 20k
Image licence
נחלת שבעה \ מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2005 תמונה מספר: 978 צפיות: 20k
Image licence