Search:
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13904 צפיות: 93k
הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13894 צפיות: 62k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13945 צפיות: 45k
שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13887 צפיות: 32k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13913 צפיות: 16k
אוררות שלמה מתחת למסגד אל אקצא (פינה דרום מזרחית של הר הבית)
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13872 צפיות: 44k
צולם בבית הקברות הארמני בהר ציון
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13941 צפיות: 29k
הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13909 צפיות: 49k
שוק בעיר עתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13937 צפיות: 24k
העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13891 צפיות: 39k
הכנסת
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13890 צפיות: 21k
חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13877 צפיות: 18k
העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13926 צפיות: 25k
הר בית
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13893 צפיות: 24k
עין כרם
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13908 צפיות: 28k
העיר העתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13929 צפיות: 26k
מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13876 צפיות: 16k
הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13939 צפיות: 33k
אנשים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13905 צפיות: 19k
אנשים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13906 צפיות: 18k
שוק בעיר עתיקה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13895 צפיות: 19k
מסגדים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13882 צפיות: 28k
מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13870 צפיות: 21k
אנשים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13889 צפיות: 18k
מרכז העיר
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13888 צפיות: 23k
שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13883 צפיות: 21k
מגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13871 צפיות: 22k
האוניברסיטה העברית – הר הצופים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13910 צפיות: 25k
הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13924 צפיות: 39k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13915 צפיות: 32k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13902 צפיות: 27k
מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13879 צפיות: 18k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13920 צפיות: 29k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13880 צפיות: 49k
שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13911 צפיות: 23k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13874 צפיות: 32k
מנזרים וכנסיות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13940 צפיות: 20k
אוגוסטה ויקטוריה
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13892 צפיות: 17k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13903 צפיות: 22k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13936 צפיות: 30k