Search:
מציבות זיכרון \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.05.2005 תמונה מספר: 1476 צפיות: 82k
Image licence
גבעת שאול
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.07.2009 תמונה מספר: 9847 צפיות: 151k
Image licence
גבעת שאול
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.07.2009 תמונה מספר: 9844 צפיות: 35k
Image licence
קבר דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.05.2005 תמונה מספר: 1389 צפיות: 49k
Image licence
קבר דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.05.2005 תמונה מספר: 1384 צפיות: 28k
Image licence
קבר דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.05.2005 תמונה מספר: 1383 צפיות: 56k
Image licence
מציבות
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9213 צפיות: 54k
מערת אבשלום הלילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.04.2010 תמונה מספר: 15068 צפיות: 42k
Image licence
יד אבשלום
"יד אבשלום" היא מצבה מונומנטלית הנמצאת בנחל קדרון, בין הר הזיתים והר הבית. היא שוכנת סמוך לצלע הר הזיתים, לצד מבני קבורה מפוארים נוספים כקבר בני חזיר וקבר זכריה. שם המצבה מצביע על מסורת המקשרת אותה למצבה שנבנתה בידי אבשלום בנו של דוד המלך, אך לפי המחקר הארכאולוגי, זהו קבר המתוארך לתקופת המאה ה-1 לפנה"ס, מאות רבות של שנים לאחר זמנו של אבשלום.
(wikipediq.org)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.04.2010 תמונה מספר: 14811 צפיות: 64k
Image licence
הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13909 צפיות: 49k
הר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9196 צפיות: 66k
מציבות
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18491 צפיות: 240k
שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13887 צפיות: 32k
הר הזיתים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13924 צפיות: 39k
מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13870 צפיות: 21k
שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13911 צפיות: 23k
שלג, מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13883 צפיות: 21k
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 06.08.2009 תמונה מספר: 10485 צפיות: 22k
הר הזיתים
שם צלם: © Misha Burlatsky תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9207 צפיות: 35k
שם צלם: © Yanovskiy Andrew תאריך: 06.10.2010 תמונה מספר: 16483 צפיות: 54k
קברו של אוסקר שינדלר
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.09.2010 תמונה מספר: 16395 צפיות: 34k
Image licence
קבר דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2010 תמונה מספר: 15120 צפיות: 43k
Image licence
מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 02.05.2009 תמונה מספר: 8864 צפיות: 24k
מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9261 צפיות: 16k
Image licence
קברו של אוסקר שינדלר
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.09.2010 תמונה מספר: 16396 צפיות: 32k
Image licence
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 07.12.2008 תמונה מספר: 8355 צפיות: 19k
קברו של אוסקר שינדלר
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.09.2010 תמונה מספר: 16394 צפיות: 35k
Image licence
מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9257 צפיות: 16k
Image licence
מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16850 צפיות: 17k
Image licence
מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13925 צפיות: 23k
מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16946 צפיות: 18k
Image licence
קבר דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2010 תמונה מספר: 15119 צפיות: 36k
Image licence
מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16781 צפיות: 24k
Image licence
מציבות
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16832 צפיות: 17k
Image licence
קבר בני חזיר וקבר זכריה
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2009 תמונה מספר: 9782 צפיות: 22k
Image licence
גבעת שאול
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16745 צפיות: 23k
Image licence
שם צלם: © Yanovskiy Andrew תאריך: 06.10.2010 תמונה מספר: 16482 צפיות: 26k
מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2006 תמונה מספר: 5471 צפיות: 35k
Image licence
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13036 צפיות: 30k
http://whitesoul.com
Made With : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 23.05.2006 תמונה מספר: 5216 צפיות: 59k