Search:
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12137 צפיות: 84k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12142 צפיות: 33k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12139 צפיות: 31k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12140 צפיות: 30k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12144 צפיות: 13k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12134 צפיות: 12k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.10.2005 תמונה מספר: 2567 צפיות: 20k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12138 צפיות: 13k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12135 צפיות: 12k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12131 צפיות: 12k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.10.2005 תמונה מספר: 2569 צפיות: 19k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12136 צפיות: 13k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12133 צפיות: 12k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12130 צפיות: 12k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12143 צפיות: 13k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12141 צפיות: 14k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.10.2005 תמונה מספר: 2571 צפיות: 23k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.10.2005 תמונה מספר: 2570 צפיות: 22k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.10.2005 תמונה מספר: 2572 צפיות: 20k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.10.2005 תמונה מספר: 2568 צפיות: 19k
Image licence
כנסיית השילוש הקדוש
מגרש הרוסים - ארצי ושמימי ביחד: כנסיית השילוש הקדוש ורחוב הפבים (רח'מונבז)
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 204 צפיות: 26k
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 9 צפיות: 30k
מנזרים וכנסיות \ כנסיית השילוש הקדוש במגרש הרוסים
נבנה בין השנים 1960-1972
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 207 צפיות: 22k