Search:
גאולה \ הפגנות נגד מצעד הגאווה תשס"ז
המשטרה השתלטה על שכונות גאולה ומאה שערים ,השוטרים כעת בככר השבת
שם צלם: © הראל אורנטל תאריך: 07.12.2006 תמונה מספר: 6170 צפיות: 32k
הפגנות נגד מצעד הגאווה תשס"ז
פאפרצי נגד מפגין שנעצר
שם צלם: © הראל אורנטל תאריך: 07.12.2006 תמונה מספר: 6161 צפיות: 19k
גאולה \ הפגנות נגד מצעד הגאווה תשס"ז
השוטרים השתלטו על שכונת מאה שערים וגאולה,כעת הם נמצאים ברחוב מלכי ישראל
שם צלם: © הראל אורנטל תאריך: 07.12.2006 תמונה מספר: 6171 צפיות: 16k
הפגנות נגד מצעד הגאווה תשס"ז
רגע לפני ההתנפלות ,הוא חטף
שם צלם: © הראל אורנטל תאריך: 07.12.2006 תמונה מספר: 6162 צפיות: 21k
הפגנות נגד מצעד הגאווה תשס"ז
שם צלם: © הראל אורנטל תאריך: 07.12.2006 תמונה מספר: 6163 צפיות: 19k