Search:
המושבה הגרמנית \ עמק רפאים
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13312 צפיות: 20k
סימטאות העיר העתיקה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13324 צפיות: 11k
סימטאות העיר העתיקה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13323 צפיות: 8k
כותל העיר העתיקה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13315 צפיות: 9k
ערב בקניון ממילא
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13318 צפיות: 13k
חג המולד בעיר העתיקה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13316 צפיות: 8k
גבינות באשר במחנה יהודה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13314 צפיות: 13k
כנסיה - מבט מעיר דוד
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13321 צפיות: 18k
שמחת מחנה יהודה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13319 צפיות: 9k
זיתי מחנה יהודה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13313 צפיות: 10k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13320 צפיות: 10k
השקט של שוק העיר העתיקה הסגור
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13317 צפיות: 10k
ליד שער יפו
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 27.12.2009 תמונה מספר: 13301 צפיות: 12k
צדיקי ירושלים
שם צלם: © Zeev Roytman תאריך: 28.12.2009 תמונה מספר: 13322 צפיות: 7k