Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2005 תמונה מספר: 1361 צפיות: 1516k
Image licence
כיפת הסלע, העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.06.2005 תמונה מספר: 1722 צפיות: 106k
Image licence
כיפת הסלע ואוניברסיטה
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.05.2005 תמונה מספר: 1421 צפיות: 153k
Image licence
כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.03.2010 תמונה מספר: 14402 צפיות: 61k
Image licence
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.06.2005 תמונה מספר: 1846 צפיות: 79k
Image licence
ירושלים בזריחה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14517 צפיות: 73k
Image licence
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.03.2010 תמונה מספר: 14164 צפיות: 50k
Image licence
כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.09.2009 תמונה מספר: 11958 צפיות: 63k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.10.2010 תמונה מספר: 16515 צפיות: 106k
Image licence
ירושלים בזריחה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14522 צפיות: 24k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14551 צפיות: 38k
Image licence
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14558 צפיות: 28k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11384 צפיות: 15k
Image licence
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.05.2010 תמונה מספר: 15567 צפיות: 32k
Image licence
שוק הכתנים, בדרך אל הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11383 צפיות: 16k
Image licence
העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2005 תמונה מספר: 1711 צפיות: 154k
Image licence
הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.06.2009 תמונה מספר: 9703 צפיות: 126k
Image licence
הר בית בלילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.07.2006 תמונה מספר: 5694 צפיות: 58k
Image licence
הר בית
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 22.08.2009 תמונה מספר: 11168 צפיות: 31k
הר בית
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.12.2006 תמונה מספר: 6136 צפיות: 32k
אלעד שרמן
כיפת הסלע - מבט אחר
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 30.08.2008 תמונה מספר: 8305 צפיות: 35k
הר בית
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 12.11.2009 תמונה מספר: 12500 צפיות: 28k
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 26.09.2009 תמונה מספר: 11963 צפיות: 59k
המנורה שנעשתה על ידי מכון המקדש
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.06.2009 תמונה מספר: 9382 צפיות: 44k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14567 צפיות: 56k
Image licence
ירושלים בזריחה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14520 צפיות: 28k
Image licence
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.02.2010 תמונה מספר: 14044 צפיות: 21k
Image licence
הר בית
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13893 צפיות: 24k
אוררות שלמה מתחת למסגד אל אקצא (פינה דרום מזרחית של הר הבית)
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13872 צפיות: 44k
הר בית
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 27.11.2009 תמונה מספר: 12735 צפיות: 19k
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 26.09.2009 תמונה מספר: 11964 צפיות: 65k
ירושלים בזריחה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14519 צפיות: 24k
Image licence
מוזיאונים, אתרים היסטוריים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5676 צפיות: 48k
קודש הקודשים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7323 צפיות: 124k
הר בית
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 03.12.2006 תמונה מספר: 6137 צפיות: 32k
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14541 צפיות: 30k
Image licence
הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14543 צפיות: 34k
Image licence
תְמוּנַת נוֹף \ הר בית, טיילת ארמון הנציב
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.07.2006 תמונה מספר: 5654 צפיות: 44k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.10.2010 תמונה מספר: 16506 צפיות: 44k
Image licence
הר בית
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 16.12.2009 תמונה מספר: 12920 צפיות: 14k