Search:
מזרח ירושלים \ נבי סמואל
קבר שמואל הנביא
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13088 צפיות: 85k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 23.09.2009 תמונה מספר: 11931 צפיות: 53k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13080 צפיות: 52k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13097 צפיות: 22k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 23.09.2009 תמונה מספר: 11930 צפיות: 13k
שלג בחומת שמואל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9292 צפיות: 14k
זריחת השמש על חומת-שמואל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9324 צפיות: 15k
ענן על כביש חומת-שמואל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9288 צפיות: 23k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13087 צפיות: 21k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13096 צפיות: 20k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13078 צפיות: 36k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13095 צפיות: 15k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13091 צפיות: 15k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13081 צפיות: 24k
גבעת רם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 22.07.2009 תמונה מספר: 10096 צפיות: 11k
גבעת רם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 22.07.2009 תמונה מספר: 10097 צפיות: 11k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13092 צפיות: 27k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13075 צפיות: 25k
גבעת רם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 22.07.2009 תמונה מספר: 10100 צפיות: 10k
גבעת רם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 22.07.2009 תמונה מספר: 10098 צפיות: 9k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13076 צפיות: 26k
גבעת רם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 22.07.2009 תמונה מספר: 10099 צפיות: 11k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13084 צפיות: 28k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13077 צפיות: 25k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13082 צפיות: 26k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13086 צפיות: 13k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13094 צפיות: 13k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 23.09.2009 תמונה מספר: 11932 צפיות: 11k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13083 צפיות: 23k
שלג בחומת שמואל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9293 צפיות: 9k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13085 צפיות: 24k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13089 צפיות: 13k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 21.12.2009 תמונה מספר: 13093 צפיות: 13k
מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.04.2005 תמונה מספר: 1188 צפיות: 18k
זוהר שקיעה מעל דרך חברון, צומת חומת-שמואל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 06.06.2009 תמונה מספר: 9004 צפיות: 19k
טבע
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 29.12.2007 תמונה מספר: 7671 צפיות: 11k
על האנטנה בחומת-שמואל
העורב נוחת בקרבה מסוכנת ליונה.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 11.06.2009 תמונה מספר: 9236 צפיות: 9k
חומת-שמואל
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 08.06.2009 תמונה מספר: 9018 צפיות: 6k
חומת שמואל
בשנות ה-40 של המאה הקודמת קנתה קבוצת יהודים 130 דונם במקום, הנקרא בערבית ג'בל אבו גנים. לאחר הרכישה ייערה קק"ל את ההר. במלחמת העצמאות התמקמו בהר כוחות החלוץ של מתנדבי "האחים המוסלמים" שהגיעו ממצרים ונעו לכיוון ירושלים. בשלהי 1948 הועבר המקום לידי הלגיון הירדני. מקור שמה של השכונה, הר חומה, נובע ממבנה שהוקם על חורבות כנסייה ביזנטית ששכנה במקום. לוחמי הפלמ"ח אשר ישבו ברמת רחל ונלחמו מול הליגיון, דימו את קיר המבנה מאחורי התבצרו הירדנים כחומה, ומכאן שם ההר. לאחר המלחמה לא איפשרו הירדנים את כריתת היער, בניגוד למקומות אחרים שכבשו, בהם נכרתו יערות קק"ל.

לאחר כיבוש המקום במלחמת ששת הימים, הוקמה רשות שתפקידה היה לקנות את אדמות ההר מערבים, תוך כדי עיבוי היער על ידי קק"ל. כבר בשנות ה-80 נעשה ניסוי ליישב את ההר, אלא שאז התנגדו לכך ארגונים ירוקים, בטענה שהאזור הוגדר "כחגורה הירוקה" סביב ירושלים.

ב-1992 פורסם צו הפקעה לאדמות הפרטיות בהר חומה, אשר כ-30% מהן היו בידיים ערביות. בעלי הקרקע היהודים - חברת הכשרת היישוב, חברת מקור ואחרים, עתרו לבג"ץ נגד צו זה (בג"ץ 736/93 ו-3956/92), אך העתירה נדחתה. גם עתירת בעלי הקרקע הפלסטינים נדחתה. ב-1995, בזמן ממשלת רבין, תוכננה השכונה, אך הבניה לא החלה מסיבות פוליטיות. פייסל חוסייני, השר הממונה על ירושלים מטעם הרשות הפלסטינית, אמר כי בניה בהר תיחשב לקאזוס בלי, ותגרום לפרוץ מלחמה.

בניית השכונה החלה בשנת 1997, בזמן ממשלת נתניהו, וגרמה לסערה בקרב האופוזיציה וחלק ממחנה השמאל, בטענה שבניית שכונה יהודית נוספת במזרח ירושלים תעורר אלימות פלסטינית בעיר. למרות המחאות, החלה בניית השכונה במרץ, והסערה שככה.

בשנת 1998, חבר מועצת עיריית ירושלים מטעם המפד"ל, שמואל מאיר, נהרג בתאונת דרכים. על אף שכבר יצאו המכרזים לבניית המקום, ראש העיר דאז, אהוד אולמרט, ביקש לקרוא לשכונה על שמו של חבר העירייה שדחף להקמתה של השכונה, וכיום שמה הרשמי הוא חומת שמואל.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 08.06.2009 תמונה מספר: 9017 צפיות: 8k
מציבות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.04.2005 תמונה מספר: 1202 צפיות: 18k