Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 443 צפיות: 81k
Image licence
צולם בבית הקברות הארמני בהר ציון
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13941 צפיות: 29k
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11809 צפיות: 37k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14389 צפיות: 21k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14390 צפיות: 21k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11808 צפיות: 56k
Image licence
LAUDA DEUM TUUM SION
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.05.2010 תמונה מספר: 15908 צפיות: 39k
Image licence
פסל מרים במקום תרדמתה (כנסיית הדורמיציון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11801 צפיות: 66k
Image licence
פסל מרים במקום תרדמתה (כנסיית הדורמיציון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11802 צפיות: 39k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11807 צפיות: 32k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14385 צפיות: 20k
Image licence
פסל מרים במקום תרדמתה (כנסיית הדורמיציון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11803 צפיות: 39k
Image licence
מציבות
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13925 צפיות: 23k
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14387 צפיות: 18k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17873 צפיות: 14k
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11805 צפיות: 18k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14388 צפיות: 17k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14386 צפיות: 17k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11804 צפיות: 27k
Image licence
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14391 צפיות: 16k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17899 צפיות: 14k
הר ציון
שם צלם: © Марк Бокман תאריך: 14.03.2010 תמונה מספר: 14267 צפיות: 18k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17889 צפיות: 13k
פסל מרים במקום תרדמתה (כנסיית הדורמיציון)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11800 צפיות: 21k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17894 צפיות: 13k
כנסיית הדורמיציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.09.2009 תמונה מספר: 11806 צפיות: 32k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17872 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17895 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17886 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17888 צפיות: 11k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17885 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17884 צפיות: 11k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17893 צפיות: 11k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17870 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17865 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17887 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 28.12.2006 תמונה מספר: 6435 צפיות: 14k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17878 צפיות: 10k
עין כרם
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 28.12.2006 תמונה מספר: 6439 צפיות: 14k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.08.2011 תמונה מספר: 17871 צפיות: 9k