Search:
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.10.2007 תמונה מספר: 7424 צפיות: 180k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.05.2005 תמונה מספר: 1475 צפיות: 76k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.04.2010 תמונה מספר: 14720 צפיות: 36k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14719 צפיות: 33k
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12142 צפיות: 33k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12794 צפיות: 73k
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.04.2010 תמונה מספר: 14722 צפיות: 33k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12787 צפיות: 29k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12786 צפיות: 27k
מגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13871 צפיות: 22k
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.04.2010 תמונה מספר: 14721 צפיות: 28k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ הקתדרלה החדשה רוסית
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.10.2009 תמונה מספר: 12406 צפיות: 29k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.10.2007 תמונה מספר: 7442 צפיות: 30k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12139 צפיות: 31k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ קתדרלת השילוש הקדוש ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12140 צפיות: 30k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 06.08.2009 תמונה מספר: 10478 צפיות: 18k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 06.08.2009 תמונה מספר: 10475 צפיות: 20k
מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.10.2009 תמונה מספר: 12132 צפיות: 19k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.07.2009 תמונה מספר: 10053 צפיות: 18k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14715 צפיות: 19k
מנזרים וכנסיות \ הרוסי על הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.06.2010 תמונה מספר: 16186 צפיות: 22k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14706 צפיות: 22k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12792 צפיות: 24k
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.09.2010 תמונה מספר: 16471 צפיות: 47k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14716 צפיות: 19k
מגרש הרוסים, מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2005 תמונה מספר: 2921 צפיות: 46k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14710 צפיות: 21k
מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2005 תמונה מספר: 2922 צפיות: 35k
Image licence
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14709 צפיות: 18k
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.09.2010 תמונה מספר: 16472 צפיות: 25k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 04.09.2009 תמונה מספר: 11587 צפיות: 18k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14717 צפיות: 19k
מגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13938 צפיות: 20k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14714 צפיות: 20k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 02.12.2009 תמונה מספר: 12754 צפיות: 22k
מנזרים וכנסיות \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2006 תמונה מספר: 5471 צפיות: 35k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14712 צפיות: 20k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14718 צפיות: 19k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 11.04.2010 תמונה מספר: 14711 צפיות: 18k
גג מוזיאון אסירי המחתרות במגרש הרוסים
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13943 צפיות: 22k