Search:
הכותל המערבי \ הרובע היהודי
שם צלם: © Aaron Ovadia תאריך: 30.08.2006 תמונה מספר: 5831 צפיות: 23k
הכותל המערבי \ תפילה אדוקה
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 25.07.2006 תמונה מספר: 5667 צפיות: 21k
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3646 צפיות: 19k
שם צלם: © David Harris תאריך: 19.01.2006 תמונה מספר: 3674 צפיות: 17k