Search:
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2006 תמונה מספר: 3537 צפיות: 114k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2867 צפיות: 104k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2006 תמונה מספר: 3536 צפיות: 83k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12794 צפיות: 73k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12786 צפיות: 27k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12787 צפיות: 29k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13195 צפיות: 15k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13194 צפיות: 15k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13184 צפיות: 15k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12792 צפיות: 24k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 02.12.2009 תמונה מספר: 12754 צפיות: 22k
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3643 צפיות: 33k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12795 צפיות: 20k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12788 צפיות: 22k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12793 צפיות: 20k
מנזרים וכנסיות \ העיר העתיקה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.03.2007 תמונה מספר: 6725 צפיות: 33k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12796 צפיות: 18k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12791 צפיות: 18k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 23.12.2009 תמונה מספר: 13133 צפיות: 17k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12790 צפיות: 16k
מנזרים וכנסיות \ הר הזיתים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 11.04.2006 תמונה מספר: 4660 צפיות: 20k
גילה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 13.08.2009 תמונה מספר: 10948 צפיות: 36k
עין כרם
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.07.2009 תמונה מספר: 10057 צפיות: 12k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12789 צפיות: 16k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12797 צפיות: 17k
גילה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 13.08.2009 תמונה מספר: 10941 צפיות: 29k
גילה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 13.08.2009 תמונה מספר: 10942 צפיות: 28k
שם צלם: © Galochka99 תאריך: 09.04.2006 תמונה מספר: 4605 צפיות: 22k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 24.12.2009 תמונה מספר: 13137 צפיות: 12k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.07.2009 תמונה מספר: 10056 צפיות: 14k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13187 צפיות: 9k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13193 צפיות: 10k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 24.12.2009 תמונה מספר: 13136 צפיות: 11k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 01.04.2010 תמונה מספר: 14475 צפיות: 16k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13188 צפיות: 9k
העיר העתיקה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 23.05.2010 תמונה מספר: 15678 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.12.2009 תמונה מספר: 12784 צפיות: 13k
מנזרים וכנסיות \ מזרח ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13186 צפיות: 9k
העיר העתיקה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 23.05.2010 תמונה מספר: 15679 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.07.2009 תמונה מספר: 10058 צפיות: 14k