Search:
הכותל המערבי \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.06.2005 תמונה מספר: 1669 צפיות: 195k
Image licence
הכותל המערבי \ רק המתפלל חסר...
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 19.03.2007 תמונה מספר: 6691 צפיות: 121k
העיר העתיקה
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 18.04.2010 תמונה מספר: 14873 צפיות: 24k
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11665 צפיות: 38k
Image licence
הכותל המערבי \ תפילה בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.09.2007 תמונה מספר: 7346 צפיות: 27k
Image licence
הר בית
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 14.03.2010 תמונה מספר: 14253 צפיות: 15k
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11660 צפיות: 18k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11668 צפיות: 18k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11667 צפיות: 17k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11664 צפיות: 16k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11662 צפיות: 15k
Image licence
תפילה ארמני בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2009 תמונה מספר: 11661 צפיות: 18k
Image licence
תפילה
צולם במהלך תפילה, במסגד קטן בתוך שוק העיר העתיקה בדרך לכותל.
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 08.11.2005 תמונה מספר: 2756 צפיות: 23k