Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.04.2010 תמונה מספר: 14821 צפיות: 1133k
Image licence
צומת יפו המלך ג 'ורג'
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.10.2005 תמונה מספר: 2536 צפיות: 126k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון המלך דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.04.2013 תמונה מספר: 19064 צפיות: 150k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14896 צפיות: 36k
Image licence
King George
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.08.2009 תמונה מספר: 11101 צפיות: 110k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14886 צפיות: 32k
Image licence
יד אבשלום
"יד אבשלום" היא מצבה מונומנטלית הנמצאת בנחל קדרון, בין הר הזיתים והר הבית. היא שוכנת סמוך לצלע הר הזיתים, לצד מבני קבורה מפוארים נוספים כקבר בני חזיר וקבר זכריה. שם המצבה מצביע על מסורת המקשרת אותה למצבה שנבנתה בידי אבשלום בנו של דוד המלך, אך לפי המחקר הארכאולוגי, זהו קבר המתוארך לתקופת המאה ה-1 לפנה"ס, מאות רבות של שנים לאחר זמנו של אבשלום.
(wikipediq.org)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.04.2010 תמונה מספר: 14811 צפיות: 64k
Image licence
תמונות לילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14897 צפיות: 26k
Image licence
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 23.08.2009 תמונה מספר: 11233 צפיות: 28k
תמונות עתיקות
שם צלם: © G. Eric and Edith Matson תאריך: 31.03.2010 תמונה מספר: 14461 צפיות: 52k
מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.01.2010 תמונה מספר: 13662 צפיות: 22k
Image licence
מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.05.2005 תמונה מספר: 1540 צפיות: 37k
Image licence
קבר דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2010 תמונה מספר: 15120 צפיות: 43k
Image licence
King George
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.08.2009 תמונה מספר: 11097 צפיות: 18k
Image licence
מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.10.2005 תמונה מספר: 2574 צפיות: 20k
Image licence
King George
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.08.2009 תמונה מספר: 11099 צפיות: 15k
Image licence
מלונות של ירושלים \ פרק ליד מלון דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2006 תמונה מספר: 5991 צפיות: 44k
Image licence
המלך ג'ורג' רחוב
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.10.2010 תמונה מספר: 16518 צפיות: 65k
Image licence
King George
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.08.2009 תמונה מספר: 11098 צפיות: 14k
Image licence
קבר דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2010 תמונה מספר: 15119 צפיות: 36k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון המלך דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.08.2009 תמונה מספר: 10753 צפיות: 32k
Image licence
רחוב המלך ג 'ורג'
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14191 צפיות: 16k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלונות של ירושלים, תמונות לילה
fisheye
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 06.11.2009 תמונה מספר: 12431 צפיות: 21k
קבר דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2010 תמונה מספר: 15118 צפיות: 32k
Image licence
King George
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.08.2009 תמונה מספר: 11100 צפיות: 12k
Image licence
תמונות לילה
שם צלם: © Jshots תאריך: 06.11.2004 תמונה מספר: 630 צפיות: 44k
מלון המלך דוד ירושלים בלילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14344 צפיות: 23k
Image licence
אתרים היסטוריים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 26.02.2006 תמונה מספר: 4063 צפיות: 24k
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14881 צפיות: 24k
Image licence
שבת
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.04.2007 תמונה מספר: 6851 צפיות: 17k
Image licence
קבר דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2010 תמונה מספר: 15121 צפיות: 29k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 02.12.2009 תמונה מספר: 12755 צפיות: 31k
מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14877 צפיות: 21k
Image licence
אנדרטאות, הר ציון
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16971 צפיות: 27k
העיר העתיקה
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 09.05.2006 תמונה מספר: 4987 צפיות: 19k
מלון ענבל, מרכז העיר
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 27.04.2011 תמונה מספר: 17169 צפיות: 10k
ארכיאולוגיה, הרובע היהודי
שם צלם: © Carmel Garcia תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16968 צפיות: 19k
אתרים היסטוריים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 26.02.2006 תמונה מספר: 4062 צפיות: 21k
מלונות של ירושלים \ מלונות של ירושלים, מרכז העיר
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 27.04.2011 תמונה מספר: 17175 צפיות: 61k
מלון ענבל, מרכז העיר
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 27.04.2011 תמונה מספר: 17156 צפיות: 10k