Search:
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 20 צפיות: 118k
תמונות לילה, טבע
שם צלם: © Jshots תאריך: 06.03.2005 תמונה מספר: 120 צפיות: 93k
מגדל דוד
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 59 צפיות: 99k
לבן בירוק
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 11 צפיות: 53k
רח' בורוכוב
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 123 צפיות: 70k
משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2302 צפיות: 66k
רחוב יפו
שם צלם: © Jshots תאריך: 06.11.2004 תמונה מספר: 635 צפיות: 123k
Talithakumi
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 435 צפיות: 19k
תמונות לילה
שם צלם: © Jshots תאריך: 06.11.2004 תמונה מספר: 630 צפיות: 44k
בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך


צולם ב26.5.2000
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 210 צפיות: 43k
האוניברסיטה העברית- גבעת רם, גבעת רם
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 424 צפיות: 31k
ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 2 צפיות: 78k
מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 428 צפיות: 16k
מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 436 צפיות: 12k
נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 444 צפיות: 24k
קרית היובל
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 125 צפיות: 41k
הכנסת
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 368 צפיות: 22k
מלון רקנסנס
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 423 צפיות: 21k
שדרות בגין
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 422 צפיות: 25k
מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 432 צפיות: 12k
גבעת רם
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 421 צפיות: 25k
רחוב יפה נוף
נוף מושלג. מבט מבית הכרם.
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 5 צפיות: 43k
שעון בכניסה לעיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2306 צפיות: 22k
Har Hozvim
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2305 צפיות: 37k
Har Hozvim
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2304 צפיות: 21k
Har Hozvim
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2303 צפיות: 25k
משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2309 צפיות: 29k
Har Hozvim
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2308 צפיות: 23k
רחוב יפו
6 בבוקר
שבת
שם צלם: © Jshots תאריך: 07.11.2004 תמונה מספר: 642 צפיות: 28k
העיר העתיקה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 303 צפיות: 44k
רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 349 צפיות: 18k
העיר העתיקה
חומה מערבית של העיר העתיקה לא הרחק מהר ציון
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 56 צפיות: 118k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 166 צפיות: 15k
רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 24.02.2005 תמונה מספר: 316 צפיות: 38k
חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 298 צפיות: 31k
מרכז העיר, נחלת שבעה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 81 צפיות: 23k
רחביה
שם צלם: © Jshots תאריך: 07.06.2004 תמונה מספר: 482 צפיות: 11k
מרכז העיר
שם צלם: © Jshots תאריך: 05.06.2004 תמונה מספר: 454 צפיות: 14k
שלג בירושלים
שם צלם: © Jshots תאריך: 20.06.2004 תמונה מספר: 530 צפיות: 19k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 157 צפיות: 14k