Search:
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5373 צפיות: 25k
גן חיות
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5375 צפיות: 28k
ככר השבת בירושלים
בככר זה התקיימו הפגנות סוערות על קדושת ירושלים בעשרות השנים האחרונות שמו של הככר ניתן לו בגלל ההפגנות על קדושת השבת שהתקיימו בו לפני שנים רבות
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5376 צפיות: 30k
רחוב בן-יהודה, מרכז העיר
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.08.2005 תמונה מספר: 2319 צפיות: 11k
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5377 צפיות: 13k
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5374 צפיות: 11k
הכנסת
שם צלם: © Igor תאריך: 18.07.2005 תמונה מספר: 2209 צפיות: 15k