Search:
אנשים \ משמר הגבול
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.08.2009 תמונה מספר: 11401 צפיות: 26k
Image licence
יד אבשלום
"יד אבשלום" היא מצבה מונומנטלית הנמצאת בנחל קדרון, בין הר הזיתים והר הבית. היא שוכנת סמוך לצלע הר הזיתים, לצד מבני קבורה מפוארים נוספים כקבר בני חזיר וקבר זכריה. שם המצבה מצביע על מסורת המקשרת אותה למצבה שנבנתה בידי אבשלום בנו של דוד המלך, אך לפי המחקר הארכאולוגי, זהו קבר המתוארך לתקופת המאה ה-1 לפנה"ס, מאות רבות של שנים לאחר זמנו של אבשלום.
(wikipediq.org)
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.04.2010 תמונה מספר: 14811 צפיות: 64k
Image licence
מר אליאס
מנזר יווני-אורטודוקסי בדרך חברון
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 30.05.2005 תמונה מספר: 1622 צפיות: 58k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10767 צפיות: 52k
מבט על ירושלים דרך חלון של בניין YMCA
מבט על ירושלים דרך חלון של בניין YMCA
שם צלם: © Ruslan Israel Spivak (SANCK) תאריך: 30.05.2005 תמונה מספר: 1621 צפיות: 59k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13880 צפיות: 49k
קודש הקודשים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7323 צפיות: 124k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10775 צפיות: 27k
חגיגות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 14.05.2011 תמונה מספר: 17269 צפיות: 65k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18497 צפיות: 245k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18470 צפיות: 17k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10766 צפיות: 27k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13907 צפיות: 24k
עם ישראל חי !!!
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.03.2007 תמונה מספר: 6669 צפיות: 51k
Image licence
בית עם דגל ישראל גדול על הר הזיתים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.05.2010 תמונה מספר: 15741 צפיות: 42k
Image licence
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10768 צפיות: 27k
טבע, קיץ
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 04.10.2009 תמונה מספר: 12212 צפיות: 25k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18486 צפיות: 15k
מוזיאון ישראל, יד ושם
שם צלם: © Carmel Garcia from Malta תאריך: 18.03.2011 תמונה מספר: 16970 צפיות: 53k
חגיגות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 14.05.2011 תמונה מספר: 17277 צפיות: 16k
יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13024 צפיות: 24k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10774 צפיות: 26k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10771 צפיות: 26k
תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13951 צפיות: 40k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18481 צפיות: 14k
ישראל 2013
ירושלים. טדי. הולנד-רוסיה.
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 13.06.2013 תמונה מספר: 19183 צפיות: 13k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18502 צפיות: 13k
Lights Show, יום העצמאות
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 08.05.2008 תמונה מספר: 8277 צפיות: 18k
גן וואהל לורדים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 11.06.2011 תמונה מספר: 17291 צפיות: 20k
אנשים \ משמר הגבול
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.08.2009 תמונה מספר: 11400 צפיות: 19k
Image licence
זיקוקים לכבוד יום העצמאות 2010
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.04.2010 תמונה מספר: 14917 צפיות: 32k
Image licence
מוזיאון ישראל
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 23.03.2012 תמונה מספר: 18457 צפיות: 12k
משרד החינוך
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7298 צפיות: 28k
Image licence
יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13036 צפיות: 30k
חגיגות
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 14.05.2011 תמונה מספר: 17268 צפיות: 60k
תרים ארכיטקטוניים, אנדרטאות
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 15.02.2010 תמונה מספר: 13948 צפיות: 18k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10776 צפיות: 24k
פסלים, תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13868 צפיות: 23k
ישראל 2013
ירושלים. טדי. הולנד-רוסיה.
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 13.06.2013 תמונה מספר: 19184 צפיות: 10k
נווה יעקוב
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 10.08.2009 תמונה מספר: 10783 צפיות: 23k