Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14896 צפיות: 36k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון המלך דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.04.2013 תמונה מספר: 19064 צפיות: 150k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14886 צפיות: 32k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.04.2005 תמונה מספר: 1155 צפיות: 70k
Image licence
מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12350 צפיות: 20k
Image licence
תמונות עתיקות
שם צלם: © G. Eric and Edith Matson תאריך: 31.03.2010 תמונה מספר: 14461 צפיות: 52k
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 23.08.2009 תמונה מספר: 11233 צפיות: 28k
תמונות לילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14897 צפיות: 26k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15224 צפיות: 41k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15129 צפיות: 30k
Image licence
שם צלם: © Leonid Odes תאריך: 01.01.2006 תמונה מספר: 3318 צפיות: 47k
קודש הקודשים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7323 צפיות: 124k
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.07.2010 תמונה מספר: 16218 צפיות: 47k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15250 צפיות: 32k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15243 צפיות: 20k
Image licence
מלונות של ירושלים \ American Colony Hotel
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2010 תמונה מספר: 13447 צפיות: 28k
Image licence
מלונות של ירושלים \ American Colony Hotel
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2010 תמונה מספר: 13446 צפיות: 27k
Image licence
שרתון פלאזה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.11.2009 תמונה מספר: 12541 צפיות: 19k
Image licence
מלונות של ירושלים \ פרק ליד מלון דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2006 תמונה מספר: 5991 צפיות: 44k
Image licence
שם צלם: © Igor תאריך: 15.01.2006 תמונה מספר: 3630 צפיות: 40k
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15216 צפיות: 19k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16418 צפיות: 44k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון המלך דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.08.2009 תמונה מספר: 10753 צפיות: 32k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלונות של ירושלים, תמונות לילה
fisheye
שם צלם: © ד"ר משה פורת תאריך: 06.11.2009 תמונה מספר: 12431 צפיות: 21k
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14881 צפיות: 24k
Image licence
מלון המלך דוד ירושלים בלילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14344 צפיות: 23k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.12.2005 תמונה מספר: 3255 צפיות: 22k
Image licence
מלון מגדל ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.11.2009 תמונה מספר: 12536 צפיות: 17k
Image licence
מלון קראן פלזה ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 16.10.2010 תמונה מספר: 16514 צפיות: 64k
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12349 צפיות: 19k
Image licence
מלונות של ירושלים \ David Citadel Hotel
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.07.2009 תמונה מספר: 9819 צפיות: 17k
Image licence
פסלים, תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13868 צפיות: 23k
מלונות של ירושלים \ American Colony Hotel
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2010 תמונה מספר: 13445 צפיות: 15k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון הבירה חנני
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12266 צפיות: 19k
Image licence
מרכז העיר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 09.01.2011 תמונה מספר: 16685 צפיות: 11k
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12347 צפיות: 15k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12348 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.12.2005 תמונה מספר: 3257 צפיות: 15k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון ענבל, נוף מהמרפסת
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15131 צפיות: 21k
Image licence
שם צלם: © Igor תאריך: 18.03.2006 תמונה מספר: 4237 צפיות: 17k