Search:
הכותל המערבי \ רק המתפלל חסר...
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 19.03.2007 תמונה מספר: 6691 צפיות: 121k
לכבות את האור ... שבת
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 19.05.2006 תמונה מספר: 5132 צפיות: 68k
הכותל המערבי \ כוחה של אמונה
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 19.05.2006 תמונה מספר: 5135 צפיות: 106k
פורים
פיית השוק
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 19.05.2006 תמונה מספר: 5136 צפיות: 50k
חמורו של משיח נראה בהר הזיתים
יום שישי הטוב בהר הזיתים שבירושלים... תודות לסולימאן ולחמור ד"ר ביטר
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 12.04.2009 תמונה מספר: 8517 צפיות: 50k
אלעד שרמן
כיפת הסלע - מבט אחר
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 30.08.2008 תמונה מספר: 8305 צפיות: 35k
ילדה קוסמת
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 15.02.2007 תמונה מספר: 6621 צפיות: 69k
סוחרת בדים צעירה...
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 03.08.2006 תמונה מספר: 5719 צפיות: 103k
אלעד שרמן
השלום לא ?
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 22.05.2010 תמונה מספר: 15653 צפיות: 54k
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 19.05.2006 תמונה מספר: 5130 צפיות: 56k
בבואה
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 02.06.2007 תמונה מספר: 7053 צפיות: 38k
שיפוצים ליד כיפת הסלע
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 14.09.2006 תמונה מספר: 5941 צפיות: 32k
אינטרנט קפה בעיר העתיקה
הילדים השתלטו על האינטרנט
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 31.05.2011 תמונה מספר: 17283 צפיות: 11k
אלעד שרמן
בכניסה לרובע המוסלמי
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 16.07.2006 תמונה מספר: 5602 צפיות: 18k
הכותל המערבי \ אצבעות מאירות
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 04.01.2007 תמונה מספר: 6483 צפיות: 25k
אלעד שרמן
כנסיית דורמציון
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 18.01.2007 תמונה מספר: 6562 צפיות: 17k
מגדל דויד במלוא הדרו
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 02.04.2007 תמונה מספר: 6759 צפיות: 14k
אור ירח
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 17.04.2007 תמונה מספר: 6845 צפיות: 37k
העיר העתיקה
העיר העתיקה ממגדל הכנסייה הלותראנית
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 02.05.2011 תמונה מספר: 17204 צפיות: 11k
רגע מהחיים ברובע המוסלמי בעיר העתיקה
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 11.01.2007 תמונה מספר: 6501 צפיות: 16k
מסגד אל אקצה מבין העצים
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 06.05.2011 תמונה מספר: 17215 צפיות: 11k
הכותל המערבי \ יהדות נטו
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 08.12.2006 תמונה מספר: 6245 צפיות: 19k
הכותל המערבי \ כותל לכל פונה...
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 15.09.2006 תמונה מספר: 5948 צפיות: 20k
הכותל המערבי \ יחסים אינטימיים מסוג אחר
אלעד שרמן
הכותל המערבי הינו שריד של חומה חיצונית שהקיפה את בית המקדש.
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 08.12.2006 תמונה מספר: 6247 צפיות: 39k
בדרך לתפילה...
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 24.06.2006 תמונה מספר: 5434 צפיות: 38k
הכותל המערבי \ תפילה אדוקה
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 25.07.2006 תמונה מספר: 5667 צפיות: 21k
להקשיב לשקט...
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 11.09.2006 תמונה מספר: 5907 צפיות: 20k
הכותל המערבי \ אלעד שרמן
משדר רב ערוצי
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 31.08.2008 תמונה מספר: 8307 צפיות: 16k
רגע של שקט בכנסיית הקבר
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 26.07.2006 תמונה מספר: 5674 צפיות: 15k
ירושלים מאז ולתמיד
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 28.04.2007 תמונה מספר: 6903 צפיות: 13k
מבט על... העיר היפה בעולם
מבט על... העיר היפה בעולם
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 24.05.2006 תמונה מספר: 5225 צפיות: 27k
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
לילה של זהב
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 06.04.2008 תמונה מספר: 7969 צפיות: 16k
כנסיית הקבר
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5318 צפיות: 21k
הכותל המערבי \ רגע לפני שנכנסים לכותל המערבי
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 03.10.2006 תמונה מספר: 5971 צפיות: 24k
הכותל המערבי \ להיות יונת שלום בכותל
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 29.05.2006 תמונה מספר: 5248 צפיות: 31k
שקט
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 09.06.2006 תמונה מספר: 5343 צפיות: 13k
ילד ביישן ברובע המוסלמי
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 09.06.2006 תמונה מספר: 5342 צפיות: 17k
בייגלה עם שומשום ירושלמי...
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 09.06.2006 תמונה מספר: 5341 צפיות: 22k
צדקה במאה שערים
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 15.06.2006 תמונה מספר: 5364 צפיות: 35k
הילדים ניצחו פעמיים...:-)
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 26.06.2006 תמונה מספר: 5436 צפיות: 17k