Search:
אנשים \ איש שלג אוהד שרוף
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3877 צפיות: 28k
טיילת שרובר בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3873 צפיות: 40k
הנוף בשלג מטיילת שרובר
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3874 צפיות: 48k
עץ בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3875 צפיות: 21k
רחוב הטייסים בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3857 צפיות: 26k
הכביש ליד גן סאקר
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3854 צפיות: 36k
רמזור שלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3872 צפיות: 22k
אדומה בשלג
רחוב פלמח
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3865 צפיות: 15k
שלג ברחוב הטייסים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3867 צפיות: 15k
בית הקברות גבעת שאול
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.03.2006 תמונה מספר: 4104 צפיות: 23k
מיחזור בשלג
בקבוקי קרח
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3864 צפיות: 13k
ספר תורה בכותל המערבי
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7410 צפיות: 19k
הכולת המערבי ספר תהילים
פתקים בכותל המערבי וספר תהילים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7408 צפיות: 19k
בר מצווה בכותל
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 07.10.2007 תמונה מספר: 7403 צפיות: 20k
ימין משה בשלג
תחנת הרוח בימין משה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 23.01.2006 תמונה מספר: 3719 צפיות: 23k
עצים בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3876 צפיות: 26k
גרניום בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3858 צפיות: 21k
בדרך לנטף
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.04.2006 תמונה מספר: 4474 צפיות: 19k
מערום שלג ברחוב פלמח
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3868 צפיות: 18k
הכנסת בענן
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3822 צפיות: 18k
הפורצים בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3860 צפיות: 15k
שלג ברחביה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3870 צפיות: 17k
ברחוב איתמר בן אבי
הכרזה שברחוב הנשיא של האדם החושב שנראה כמו הרצל היא של בצלאל.
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3955 צפיות: 20k
הביקור בעין כרם
סיפור המפגש בין מריים ואלישבע בחצר הכנסיה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 29.04.2006 תמונה מספר: 4886 צפיות: 18k
הנוף לכיוון צור בחר
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 05.02.2006 תמונה מספר: 3847 צפיות: 46k
זוג רקפות
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 05.02.2006 תמונה מספר: 3848 צפיות: 22k
שלג ברחביה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3869 צפיות: 17k
אנשים \ איש בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3861 צפיות: 14k
סיגריות שלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 06.02.2006 תמונה מספר: 3866 צפיות: 13k
הנוף מהר הזייתים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 29.04.2006 תמונה מספר: 4897 צפיות: 12k
הנוף מאינטרקטונטיננטל
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 29.04.2006 תמונה מספר: 4894 צפיות: 11k
הנוף מהר הזייתים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 29.04.2006 תמונה מספר: 4896 צפיות: 18k
אנשים \ מכונית הזבל על הבוקר..
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3952 צפיות: 16k
תשתיות הגשר בבנייה בכניסה לירושלים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3956 צפיות: 19k
פרסומת קיר על אחד המלונות בכניסה לעיר
בפרסומת מדובר בשיטה חדשנית להשרת שיער בלייזר. מעניין אם ניסו את השיטה על העץ שצומח ליד המלון?
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 18.02.2006 תמונה מספר: 3987 צפיות: 14k
בנק ירושלים ברחביה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3819 צפיות: 14k
אנשים \ עובד עיריית ירושלים יקר
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3953 צפיות: 14k
ביגלה בימין משה
מוכרים ביגלה עם זעתר בשלג
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 23.01.2006 תמונה מספר: 3720 צפיות: 13k
בית ברחביה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 04.02.2006 תמונה מספר: 3820 צפיות: 13k
ציורי קיר בדרך לסימה
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 05.02.2006 תמונה מספר: 3849 צפיות: 25k