Search:
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.12.2015 תמונה מספר: 19425 צפיות: 5k
Image licence
הר הזיתים
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 09.04.2006 תמונה מספר: 4576 צפיות: 12k
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 838 צפיות: 65k
Image licence
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 01.10.2005 תמונה מספר: 2511 צפיות: 11k