Search:
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5684 צפיות: 43k
מוזיאונים, אתרים היסטוריים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5676 צפיות: 48k
קודש הקודשים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7323 צפיות: 124k
אנשים \ העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3643 צפיות: 33k
אנשים \ העיר העתיקה, הרובע היהודי
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3644 צפיות: 28k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5679 צפיות: 45k
אנשים \ העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3649 צפיות: 42k
מרכז העיר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7320 צפיות: 19k
אנשים \ דוד המלך
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5675 צפיות: 45k
יד ושם
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7318 צפיות: 13k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 18.08.2007 תמונה מספר: 7283 צפיות: 20k
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3642 צפיות: 19k
מציבות זיכרון
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7322 צפיות: 15k
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3646 צפיות: 19k
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5678 צפיות: 19k
העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5693 צפיות: 19k
תרים ארכיטקטוניים
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5677 צפיות: 11k
חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5692 צפיות: 16k
מרכז העיר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7321 צפיות: 14k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3650 צפיות: 13k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3639 צפיות: 11k
העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Al Teich תאריך: 21.01.2006 תמונה מספר: 3711 צפיות: 18k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 21.01.2006 תמונה מספר: 3710 צפיות: 27k
אנשים \ העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3640 צפיות: 14k
אנשים \ העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3645 צפיות: 14k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5683 צפיות: 26k
מוזיאון ישראל
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7319 צפיות: 18k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 21.01.2006 תמונה מספר: 3712 צפיות: 18k
אנשים \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5686 צפיות: 16k
אנשים \ רחוב בן-יהודה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7316 צפיות: 15k
חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5690 צפיות: 17k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5691 צפיות: 21k
העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © Al Teich תאריך: 21.01.2006 תמונה מספר: 3709 צפיות: 12k
יד ושם
שם צלם: © Al Teich תאריך: 01.09.2007 תמונה מספר: 7317 צפיות: 12k
אנשים \ רחביה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5681 צפיות: 25k
אנשים \ רחביה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 27.07.2006 תמונה מספר: 5680 צפיות: 16k
אנשים \ העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 16.01.2006 תמונה מספר: 3641 צפיות: 11k
אנשים \ שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 18.08.2007 תמונה מספר: 7284 צפיות: 18k
שוק מחנה יהודה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 18.08.2007 תמונה מספר: 7282 צפיות: 17k
העיר העתיקה
שם צלם: © Al Teich תאריך: 28.07.2006 תמונה מספר: 5685 צפיות: 9k