Search:
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2853 צפיות: 86k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2866 צפיות: 91k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2870 צפיות: 73k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2867 צפיות: 104k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2859 צפיות: 66k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2858 צפיות: 29k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2851 צפיות: 30k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2856 צפיות: 30k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2860 צפיות: 40k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2857 צפיות: 30k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2861 צפיות: 35k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2868 צפיות: 41k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2869 צפיות: 37k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2865 צפיות: 38k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2862 צפיות: 41k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2854 צפיות: 36k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2864 צפיות: 41k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2863 צפיות: 37k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2871 צפיות: 26k
Image licence
צלב של כיפת הקבר הקודש
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14599 צפיות: 25k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2852 צפיות: 23k
Image licence
בכנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.11.2005 תמונה מספר: 2969 צפיות: 24k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 873 צפיות: 44k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 832 צפיות: 52k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 802 צפיות: 33k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1261 צפיות: 31k
מנזרים וכנסיות \ העיר העתיקה, ויה דלורוזה, הרובע הנוצרי
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 834 צפיות: 61k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 831 צפיות: 123k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.11.2005 תמונה מספר: 2855 צפיות: 21k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 841 צפיות: 38k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1251 צפיות: 29k
כנסיית הקבר
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 17.04.2005 תמונה מספר: 1255 צפיות: 27k
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 838 צפיות: 65k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
תחנה ה-14 - קברו של ישוע
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 875 צפיות: 41k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 854 צפיות: 51k
Image licence