Search:
© Jewishfan \ ככר השבת בירושלים
בככר זה התקיימו הפגנות סוערות על קדושת ירושלים בעשרות השנים האחרונות שמו של הככר ניתן לו בגלל ההפגנות על קדושת השבת שהתקיימו בו לפני שנים רבות
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5376 צפיות: 55k
1
השתמש בחצים במקלדת (ימין ושמאל) כדי לעבור במהירות בין תמונות *