Search:
עיטור קיר על בית ברחובעזרא הבית מכונה בית המשיח, הוא כל כך מפוארשחשבו שהמשיח יגורבו כשיבוא. כיום הוא משמש בית ספר. צילום נופי דדוש
שם צלם: © buph ssua tur hvusv תאריך: 02.05.2009 תמונה מספר: 8859 צפיות: 18k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
השתמש בחצים במקלדת (ימין ושמאל) כדי לעבור במהירות בין תמונות *