Search:
תמונות לילה \ כותל בלילה במוצ´´ש
הכותל המערבי הינו שריד של חומה חיצונית שהקיפה את בית המקדש.
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.12.2006 תמונה מספר: 6342 צפיות: 101k
Image licence
שריד חומת ירושלים שהובקעה
שימו לב לרוחבה של החומה שהובקעה לפני שנות אלפיים.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 10.06.2009 תמונה מספר: 9187 צפיות: 8k
יחסים אינטימיים מסוג אחר
אלעד שרמן
הכותל המערבי הינו שריד של חומה חיצונית שהקיפה את בית המקדש.
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 08.12.2006 תמונה מספר: 6247 צפיות: 39k
שריד מהחומה שהקיפה את בית המקדש
חלק מהחומה שקיפה את בית המקדש עם כתובת (שילוט) המצביעה על מיקום בית התקיעה, מקום הכרזת כניסת השבת על ידי הלויים
שם צלם: © Eli Mordechai תאריך: 10.01.2009 תמונה מספר: 8384 צפיות: 18k