Search:
אנשים \ מאה שערים
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 28.08.2009 תמונה מספר: 11419 צפיות: 65k
מאה שערים
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.06.2010 תמונה מספר: 16187 צפיות: 27k
Image licence
מאה שערים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 31.08.2009 תמונה מספר: 11516 צפיות: 18k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6503 צפיות: 68k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6506 צפיות: 31k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16523 צפיות: 21k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6508 צפיות: 26k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6510 צפיות: 43k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16524 צפיות: 20k
מאה שערים
שם צלם: © Рогов Пётр תאריך: 01.07.2009 תמונה מספר: 9732 צפיות: 19k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16525 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16522 צפיות: 20k
מאה שערים
שם צלם: © Рогов Пётр תאריך: 01.07.2009 תמונה מספר: 9731 צפיות: 15k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6504 צפיות: 23k
מאה שערים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 31.08.2009 תמונה מספר: 11514 צפיות: 15k
מאה שערים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 31.08.2009 תמונה מספר: 11515 צפיות: 16k
מאה שערים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 31.08.2009 תמונה מספר: 11513 צפיות: 16k
מאה שערים
שם צלם: © Peter Rogov תאריך: 21.06.2009 תמונה מספר: 9481 צפיות: 18k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16519 צפיות: 19k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16527 צפיות: 20k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16520 צפיות: 20k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 13.01.2007 תמונה מספר: 6509 צפיות: 22k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16521 צפיות: 20k
קונים "בית" למגילת אסתר
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9298 צפיות: 19k
בנימין
שם צלם: © photobr תאריך: 26.01.2007 תמונה מספר: 6592 צפיות: 60k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16529 צפיות: 19k
אנשים \ סער שטיין
שם צלם: © סער מ. שטיין תאריך: 09.04.2006 תמונה מספר: 4587 צפיות: 32k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5558 צפיות: 21k
אנשים \ זוג במאה שערים
זוג במאה שערים. סוכות 2005
שם צלם: © אורנה ניצן תאריך: 07.11.2005 תמונה מספר: 2746 צפיות: 59k
אנשים \ מאה שערים
שם צלם: © Michael Miersch תאריך: 10.11.2006 תמונה מספר: 6076 צפיות: 25k
מאה שערים
שם צלם: © Gidon תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5559 צפיות: 21k
נופי דדוש
צילומים במאה שערים
שם צלם: © נופי דדוש אור יהודה תאריך: 30.10.2010 תמונה מספר: 16526 צפיות: 19k
אנשים \ יהודי
whitesoul.com
Made With Nikon D2H
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 14.02.2007 תמונה מספר: 6620 צפיות: 30k
אנשים \ מאה שערים
שם צלם: © Олег Велобегов תאריך: 11.03.2006 תמונה מספר: 4152 צפיות: 54k
מרכז העיר, מאה שערים
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2007 תמונה מספר: 6881 צפיות: 27k
Image licence
מזרח ירושלים, חומות של עיר העתיקה
שערי ירושלים הינם שערים אשר נמצאים בחומת ירושלים. בחומה ישנם שבעה שערים פתוחים, ומספר שערים אטומים. שער הרחמים הוא המפורסם מבין השערים האטומים ולכן נהוג לאמר שבחומת ירושלים שמונה שערים.
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 15.04.2009 תמונה מספר: 8703 צפיות: 40k
מאה שערים
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2007 תמונה מספר: 6886 צפיות: 20k
Image licence
אנשים \ צדקה במאה שערים
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 15.06.2006 תמונה מספר: 5364 צפיות: 35k
ככר השבת בירושלים
בככר זה התקיימו הפגנות סוערות על קדושת ירושלים בעשרות השנים האחרונות שמו של הככר ניתן לו בגלל ההפגנות על קדושת השבת שהתקיימו בו לפני שנים רבות
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5376 צפיות: 30k
רחוב ראשי בשכונת מאה שערים
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 21.07.2006 תמונה מספר: 5636 צפיות: 28k