Search:
הרובע היהודי \ שחזור חנוכיה מבית ראשון
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.12.2009 תמונה מספר: 12863 צפיות: 25k
Image licence
הרובע היהודי \ שחזור חנוכיה מבית ראשון
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.12.2009 תמונה מספר: 12867 צפיות: 18k
Image licence
הרובע היהודי \ שחזור חנוכיה מבית ראשון
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.12.2009 תמונה מספר: 12864 צפיות: 13k
Image licence
הרובע היהודי \ שחזור חנוכיה מבית ראשון
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.12.2009 תמונה מספר: 12866 צפיות: 12k
Image licence
הרובע היהודי \ שחזור חנוכיה מבית ראשון
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.12.2009 תמונה מספר: 12865 צפיות: 12k
Image licence
טווס מטייל בעתיקות מימי בית ראשון
בקבוץ רמת-רחל נמשכות זה שנים חפירות באתר יפהפה, ויותר מזה - מרגש (לפחות אותי)של עתיקות מימי בית ראשון ותקופות מאוחרות יותר. לא לראות זו החמצה!
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 26.05.2009 תמונה מספר: 8955 צפיות: 12k