Search:
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2302 צפיות: 66k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14139 צפיות: 16k
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.07.2006 תמונה מספר: 5501 צפיות: 23k
Image licence
בניין של משרד הבריאות
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14598 צפיות: 32k
Image licence
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.07.2006 תמונה מספר: 5500 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7298 צפיות: 28k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16803 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14136 צפיות: 15k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14137 צפיות: 15k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14135 צפיות: 14k
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.09.2010 תמונה מספר: 16406 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8772 צפיות: 16k
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8777 צפיות: 13k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14128 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14129 צפיות: 14k
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7291 צפיות: 19k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14133 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14138 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14126 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14131 צפיות: 14k
משרד החינוך \ בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך


צולם ב26.5.2000
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 210 צפיות: 43k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14130 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14134 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14127 צפיות: 14k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 03.03.2010 תמונה מספר: 14132 צפיות: 14k
שם צלם: © Jshots תאריך: 11.08.2005 תמונה מספר: 2309 צפיות: 29k
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7300 צפיות: 26k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7290 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7302 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7292 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7304 צפיות: 23k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7301 צפיות: 19k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7303 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7294 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7297 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7295 צפיות: 18k
Image licence
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8764 צפיות: 12k
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.08.2007 תמונה מספר: 7293 צפיות: 17k
Image licence
משרד האוצר
שם צלם: © Семен Левин תאריך: 19.03.2011 תמונה מספר: 16975 צפיות: 6k
בית החולים האיטלקי
נמצא בפינת רחובות שבטי ישראל והנביאים. נבנה בין השנים 1912-1919 בשנת 1963 נרכש ע"י ממשלת ישראל, וכיום שוכן בו משרד החינוך
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 214 צפיות: 21k