Search:
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.12.2015 תמונה מספר: 19425 צפיות: 5k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה ב גת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.02.2010 תמונה מספר: 14042 צפיות: 22k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה ב גת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.02.2010 תמונה מספר: 14040 צפיות: 18k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 07.05.2010 תמונה מספר: 15360 צפיות: 41k
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.04.2010 תמונה מספר: 14653 צפיות: 28k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.09.2010 תמונה מספר: 16459 צפיות: 30k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.03.2010 תמונה מספר: 14183 צפיות: 16k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה ב גת שמנים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.02.2010 תמונה מספר: 14041 צפיות: 18k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2009 תמונה מספר: 9780 צפיות: 16k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2009 תמונה מספר: 9779 צפיות: 10k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2009 תמונה מספר: 9781 צפיות: 24k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסית מריה מגדלנה הרוסית
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1814 צפיות: 65k
Image licence
כנסיית מריה מגדלנה (הבצלים..)
בתוך הכנסייה אגב קבורה גופה החנוטה של אליזבטה פדיובונה, נסיכה רוסית שהוצאה להורג עם משפחת הצאר ב-1918
כנסיית מריה מגדלנה (הבצלים..)
שם צלם: © רון פלד תאריך: 08.11.2005 תמונה מספר: 2741 צפיות: 17k
מנזרים וכנסיות \ כנסיית מריה מגדלנה
נמצאת בהר הזיתים
שם צלם: © גל חורי תאריך: 04.06.2006 תמונה מספר: 5296 צפיות: 16k
מנזרים וכנסיות \ "כנסיית כל ההעמים" בגת שמנים / כנסיית מריה מגדלנה /
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2005 תמונה מספר: 1812 צפיות: 36k
Image licence
ירושלים. כנסיית מריה מגדלנה.
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 30.11.2005 תמונה מספר: 3014 צפיות: 15k
מנזרים וכנסיות \ הר הזיתים
כנסיי רוסית של מריה מגדלנה
שם צלם: © Eduard תאריך: 25.02.2005 תמונה מספר: 887 צפיות: 30k
מנזרים וכנסיות \ הר הזיתים
כנסייה רוסית של מריה מגדלנה (מרים המגדלית)
שם צלם: © Eduard תאריך: 25.02.2005 תמונה מספר: 886 צפיות: 25k