Search:
מסגדים \ מסגד
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.06.2009 תמונה מספר: 9023 צפיות: 293k
Image licence
מסגד והירח
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2009 תמונה מספר: 9783 צפיות: 96k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16420 צפיות: 55k
Image licence
מסגדים \ מסגד אל אקצה
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.05.2005 תמונה מספר: 1644 צפיות: 58k
Image licence
מסגדים \ מסגד אל אקצה
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.05.2010 תמונה מספר: 15290 צפיות: 46k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14496 צפיות: 59k
Image licence
מסגדים \ מסגד אל אקצה
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.05.2005 תמונה מספר: 1645 צפיות: 100k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16421 צפיות: 32k
Image licence
מסגדים \ מסגד אל-אקצא
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16425 צפיות: 45k
Image licence
מסגדים \ מסגד אל-אקצא
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.01.2010 תמונה מספר: 13483 צפיות: 28k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14497 צפיות: 32k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14494 צפיות: 35k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14503 צפיות: 25k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16419 צפיות: 17k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16422 צפיות: 17k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14502 צפיות: 21k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14501 צפיות: 20k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14500 צפיות: 21k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14495 צפיות: 20k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14499 צפיות: 20k
Image licence
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14498 צפיות: 19k
Image licence
מסגדים \ מסגד אל אקצה
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.05.2005 תמונה מספר: 1646 צפיות: 29k
Image licence
מסגד אל אקצה מבין העצים
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 06.05.2011 תמונה מספר: 17215 צפיות: 11k
מסגדים \ מסגד אל אקצה הנבנה במקום בו היה קודש קודשים של בית המקדש
התמונה צולמה מאחד המגדלים של מוזיאון מגדל דוד
Nikon F65D
שם צלם: © Ruslan תאריך: 15.07.2006 תמונה מספר: 5577 צפיות: 25k