Search:
מלונות של ירושלים \ מלון המלך דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.04.2013 תמונה מספר: 19064 צפיות: 150k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15224 צפיות: 41k
Image licence
מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12350 צפיות: 20k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15129 צפיות: 30k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.07.2010 תמונה מספר: 16218 צפיות: 47k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15243 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15250 צפיות: 32k
Image licence
מלונות של ירושלים \ פרק ליד מלון דוד המלך
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2006 תמונה מספר: 5991 צפיות: 44k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון המלך דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.08.2009 תמונה מספר: 10753 צפיות: 32k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15216 צפיות: 19k
Image licence
מלונות של ירושלים \ אולם של מלון YMCA
שם צלם: © RomKri תאריך: 31.08.2010 תמונה מספר: 16375 צפיות: 45k
Image licence
מלון מגדל ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.11.2009 תמונה מספר: 12536 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.12.2005 תמונה מספר: 3255 צפיות: 22k
Image licence
מלון המלך דוד ירושלים בלילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14344 צפיות: 23k
Image licence
מלון קראן פלזה ירושלים
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 16.10.2010 תמונה מספר: 16514 צפיות: 64k
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12349 צפיות: 19k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון הבירה חנני
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.10.2009 תמונה מספר: 12266 צפיות: 19k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.12.2005 תמונה מספר: 3257 צפיות: 15k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון ענבל, נוף מהמרפסת
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15139 צפיות: 19k
Image licence
מלון ענבל, נוף מהמרפסת
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15176 צפיות: 20k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12347 צפיות: 15k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון ענבל, נוף מהמרפסת
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15160 צפיות: 19k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון ענבל, נוף מהמרפסת
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15131 צפיות: 21k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון ענבל, נוף מהמרפסת
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15222 צפיות: 21k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון מצודת דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.10.2009 תמונה מספר: 12348 צפיות: 17k
Image licence
מלונות של ירושלים \ מלון פרימה המלכים - רח קינג גורג 60 ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.05.2006 תמונה מספר: 5034 צפיות: 22k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15132 צפיות: 18k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15189 צפיות: 16k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15201 צפיות: 18k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15210 צפיות: 16k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15183 צפיות: 16k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.01.2006 תמונה מספר: 3797 צפיות: 23k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15244 צפיות: 16k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15252 צפיות: 16k
Image licence
מלון ענבל
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15194 צפיות: 16k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15192 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15180 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15190 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15172 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2010 תמונה מספר: 15171 צפיות: 16k
Image licence