Search:
מרכז העיר \ רחוב יפו לפני שרכבת נבנתה :(
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.06.2009 תמונה מספר: 9506 צפיות: 15k
Image licence
פארק ממילא לפני שער יפו
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.09.2009 תמונה מספר: 11557 צפיות: 21k
Image licence
כניסה לעיר במו שהיתה לפני בניית הגשר המפורסם
13.06.2006
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.06.2009 תמונה מספר: 9477 צפיות: 12k
Image licence
מרכז העיר \ רחוב יפו לפני בניית רכבת
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.07.2009 תמונה מספר: 9804 צפיות: 9k
Image licence
מרכז העיר \ רחוב יפו לפני שרכבת נבנתה :(
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.06.2009 תמונה מספר: 9501 צפיות: 10k
Image licence
הר ציון
חדר ששימש נשיאי מדינה בביקורם בהר ציון לפני 1967
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.05.2005 תמונה מספר: 1374 צפיות: 16k
Image licence
רגע לפני שנכנסים לכותל המערבי
אלעד שרמן
www.eladsherman.co.uk
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 03.10.2006 תמונה מספר: 5971 צפיות: 24k
ככר השבת בירושלים
בככר זה התקיימו הפגנות סוערות על קדושת ירושלים בעשרות השנים האחרונות שמו של הככר ניתן לו בגלל ההפגנות על קדושת השבת שהתקיימו בו לפני שנים רבות
שם צלם: © Jewishfan תאריך: 16.06.2006 תמונה מספר: 5376 צפיות: 30k
סליחות בכתל
אלול התשס"ה
יומיים לפני ראש השנה
שם צלם: © Eli Mordechai תאריך: 05.10.2005 תמונה מספר: 2539 צפיות: 65k