Search:
כניסה לעיר \ כניסה לירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2016 תמונה מספר: 19437 צפיות: 6k
Image licence
כניסה לעיר \ כניסה לירושלים 2013
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2016 תמונה מספר: 19434 צפיות: 29k
Image licence
כניסה לעיר \ כניסה לירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2016 תמונה מספר: 19435 צפיות: 5k
Image licence
כניסה לעיר \ כניסה לירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2016 תמונה מספר: 19436 צפיות: 2k
Image licence
דן חודק
טחנת הרוח במשכנות שאננים זווית מעניינת למקום יפהיפה
תמונה זו צולמה במסגרת יום צילום שלי בירושלים אני גר בחיפה ובזמן חופשה קצרה מהצבא נסעתי לירושלים לצלם ולהנות מהרחוב הירושלמי
שם צלם: © Dan Hodak. תאריך: 26.10.2012 תמונה מספר: 18792 צפיות: 15k
הרכבת מגיעה למלחה ביום שלג הרכבת מגיעה לירושלים ביום מושלג
הרכבת מגיעה למלחה ביום מושלג, חורף 2008.
הרכבת מגיעה לתחנת מלחה בירושלים בבוקר יום השלג היחיד באותו חורף (ינואר 2008), תנועת האוטובוסים הושבתה באותו יום עד לצהרים עקב השלג.
שם צלם: © דני כהן תאריך: 02.11.2008 תמונה מספר: 8324 צפיות: 19k
תשתיות הגשר בבנייה בכניסה לירושלים
שם צלם: © Barak Sekeles תאריך: 16.02.2006 תמונה מספר: 3956 צפיות: 19k