Search:
תלפיות \ הגן לרגלי רחוב כספי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 18.06.2009 תמונה מספר: 9458 צפיות: 12k
תלפיות \ מבט מרח' כספי לעבר הר-הזיתים
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9301 צפיות: 15k
תלפיות \ וילה ברח' כספי
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8968 צפיות: 6k
מבט מרח' כספי לעבר הר-הבית והר-ציון.
רח' כספי נמצא על גבול תלפיות-טיילת ארמון הנציב.
באופק ניתן לראות את מגדלי הגבעה הצרפתית, מתחתיהם את קצה כיפת "החורבה" המשתקמת.
להבדיל, בצד שמאל (הר ציון) נראה קצה גגה של כנסיית הדורמציון.
שם צלם: © חנה אייזנמן תאריך: 27.05.2009 תמונה מספר: 8966 צפיות: 8k