Search:
תמונות לילה \ כנסיית המושיע (Redimer)
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.12.2005 תמונה מספר: 3058 צפיות: 162k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19264 צפיות: 68k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2006 תמונה מספר: 5882 צפיות: 48k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.12.2009 תמונה מספר: 12999 צפיות: 100k
Image licence
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.11.2007 תמונה מספר: 7614 צפיות: 91k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2006 תמונה מספר: 3538 צפיות: 300k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.01.2006 תמונה מספר: 3585 צפיות: 78k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12306 צפיות: 13k
Image licence
כנסיית הביקור
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14366 צפיות: 661k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19270 צפיות: 34k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19534 צפיות: 2k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.12.2009 תמונה מספר: 12966 צפיות: 34k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.08.2009 תמונה מספר: 11341 צפיות: 25k
Image licence
כנסיית דורמציון
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.05.2010 תמונה מספר: 15821 צפיות: 58k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 09.09.2006 תמונה מספר: 5883 צפיות: 37k
Image licence
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.11.2007 תמונה מספר: 7624 צפיות: 13k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12311 צפיות: 29k
Image licence
העיר העתיקה, כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.11.2007 תמונה מספר: 7631 צפיות: 47k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12296 צפיות: 39k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12294 צפיות: 49k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12295 צפיות: 49k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19328 צפיות: 56k
Image licence
כנסיית כל העמים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19528 צפיות: 863
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.06.2010 תמונה מספר: 16200 צפיות: 41k
Image licence
כנסיית כל העמים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19527 צפיות: 719
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16420 צפיות: 55k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.07.2009 תמונה מספר: 9755 צפיות: 27k
Image licence
כנסיית אוגוסטה ויקטוריה
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.05.2010 תמונה מספר: 15547 צפיות: 47k
Image licence
כנסיית כל העמים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19352 צפיות: 71k
Image licence
כנסיית אוגוסטה ויקטוריה
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.05.2010 תמונה מספר: 15548 צפיות: 45k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2010 תמונה מספר: 15424 צפיות: 25k
Image licence
כנסיית מריה מגדלנה
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.12.2015 תמונה מספר: 19425 צפיות: 5k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12301 צפיות: 48k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.10.2009 תמונה מספר: 12297 צפיות: 22k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19529 צפיות: 2k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19271 צפיות: 41k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19275 צפיות: 39k
Image licence
כנסיית הקבר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.04.2010 תמונה מספר: 14818 צפיות: 49k
Image licence
כנסיית הקבר - פרטים
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.08.2013 תמונה מספר: 19365 צפיות: 46k
Image licence
כנסיית הביקור
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.03.2010 תמונה מספר: 14362 צפיות: 34k
Image licence