Search:
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1426 צפיות: 169k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1427 צפיות: 33k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1425 צפיות: 39k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.02.2006 תמונה מספר: 3934 צפיות: 47k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה של סטפן הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14604 צפיות: 16k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9302 צפיות: 31k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה של סטפן הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.04.2010 תמונה מספר: 14810 צפיות: 15k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.02.2006 תמונה מספר: 3935 צפיות: 38k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9307 צפיות: 53k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9305 צפיות: 13k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9306 צפיות: 12k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9308 צפיות: 14k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9303 צפיות: 12k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 13.06.2009 תמונה מספר: 9304 צפיות: 13k
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.05.2005 תמונה מספר: 1428 צפיות: 39k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2005 תמונה מספר: 1438 צפיות: 23k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה ארמנית ע"ש יעקב הקדוש
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2005 תמונה מספר: 1436 צפיות: 21k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ כנסייה לוטרנית
העיר העתיקה. רח' מוריסטן
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 814 צפיות: 25k
Image licence
מנזרים וכנסיות \ הר הזיתים
כנסייה רוסית של מריה מגדלנה (מרים המגדלית)
שם צלם: © Eduard תאריך: 25.02.2005 תמונה מספר: 886 צפיות: 25k
כנסייה הסקוטית
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 63 צפיות: 28k