Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2005 תמונה מספר: 1361 צפיות: 1516k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.06.2005 תמונה מספר: 1887 צפיות: 229k
Image licence
כיפת הסלע ואוניברסיטה
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.05.2005 תמונה מספר: 1421 צפיות: 153k
Image licence
כיפת הסלע, העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.06.2005 תמונה מספר: 1722 צפיות: 106k
Image licence
כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.03.2010 תמונה מספר: 14402 צפיות: 61k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13774 צפיות: 58k
Image licence
כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.09.2009 תמונה מספר: 11958 צפיות: 63k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16420 צפיות: 55k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.06.2005 תמונה מספר: 1889 צפיות: 74k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14551 צפיות: 38k
Image licence
חומות של עיר העתיקה, העיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 15.06.2005 תמונה מספר: 1825 צפיות: 41k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.06.2005 תמונה מספר: 1890 צפיות: 38k
Image licence
העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 11.06.2005 תמונה מספר: 1711 צפיות: 154k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © Boris Ganzelevich תאריך: 26.04.2008 תמונה מספר: 8253 צפיות: 95k
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.06.2005 תמונה מספר: 1649 צפיות: 56k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13945 צפיות: 45k
אלעד שרמן
השלום לא ?
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 22.05.2010 תמונה מספר: 15653 צפיות: 54k
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14567 צפיות: 56k
Image licence
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 26.09.2009 תמונה מספר: 11963 צפיות: 59k
ילדה קוסמת
www.eladsherman.co.uk
אלעד שרמן
שם צלם: © Elad Sherman תאריך: 15.02.2007 תמונה מספר: 6621 צפיות: 69k
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13776 צפיות: 32k
Image licence
אוררות שלמה מתחת למסגד אל אקצא (פינה דרום מזרחית של הר הבית)
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13872 צפיות: 44k
מסגד כיפת הסלע, פסיפס
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14496 צפיות: 59k
Image licence
כיפת סלע
whitesoul.com
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 24.08.2006 תמונה מספר: 5806 צפיות: 87k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13915 צפיות: 32k
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.01.2010 תמונה מספר: 13775 צפיות: 32k
Image licence
העיר העתיקה
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 22.08.2009 תמונה מספר: 11176 צפיות: 42k
העיר העתיקה, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 26.09.2009 תמונה מספר: 11964 צפיות: 65k
העיר העתיקה
שם צלם: © Mikhail Levit תאריך: 22.08.2009 תמונה מספר: 11213 צפיות: 43k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13874 צפיות: 32k
כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.03.2010 תמונה מספר: 14401 צפיות: 37k
Image licence
כיפת הסלע, מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.07.2009 תמונה מספר: 9977 צפיות: 35k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.04.2010 תמונה מספר: 14573 צפיות: 45k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16421 צפיות: 32k
Image licence
מזרח ירושלים, הרובע המוסלמי
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 14.11.2009 תמונה מספר: 12523 צפיות: 56k
כיפת הסלע, העיר העתיקה, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.03.2005 תמונה מספר: 951 צפיות: 84k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13931 צפיות: 29k
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13933 צפיות: 29k
כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.03.2010 תמונה מספר: 14399 צפיות: 31k
Image licence
כיפת הסלע
שם צלם: © רון פלד תאריך: 14.02.2010 תמונה מספר: 13936 צפיות: 30k