Search:
כיכר ספרא \ שלג 2008
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7810 צפיות: 48k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.05.2013 תמונה מספר: 19085 צפיות: 41k
Image licence
כיכר ספרא \ שלג 2008
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.02.2008 תמונה מספר: 7804 צפיות: 34k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2010 תמונה מספר: 15430 צפיות: 49k
Image licence
כיכר כוגן
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.05.2006 תמונה מספר: 5042 צפיות: 27k
Image licence
כיכר ספרא \ עיריית ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2005 תמונה מספר: 2920 צפיות: 36k
Image licence
כיכר החתולות
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.11.2009 תמונה מספר: 12542 צפיות: 25k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2010 תמונה מספר: 15431 צפיות: 24k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2010 תמונה מספר: 15432 צפיות: 23k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 10.05.2010 תמונה מספר: 15433 צפיות: 23k
Image licence
הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9672 צפיות: 27k
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16931 צפיות: 26k
Image licence
כיכר ספרא \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.06.2007 תמונה מספר: 7079 צפיות: 22k
Image licence
כיכר ספרא \ מגרש הרוסים
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2005 תמונה מספר: 2922 צפיות: 35k
Image licence
כיכר ספרא \ מגרש הרוסים, מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2005 תמונה מספר: 2921 צפיות: 46k
Image licence
כיכר ספרא \ מפה של ירושלים העתיקה בכיכר ספרא
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.03.2011 תמונה מספר: 16966 צפיות: 45k
Image licence
הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9671 צפיות: 20k
הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9674 צפיות: 22k
כיכר ספרא \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2009 תמונה מספר: 9351 צפיות: 26k
Image licence
כיכר ספרא \ סמל ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.11.2005 תמונה מספר: 2918 צפיות: 53k
Image licence
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 12.04.2009 תמונה מספר: 8547 צפיות: 18k
כיכר ספרא
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.06.2012 תמונה מספר: 18712 צפיות: 186k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16849 צפיות: 20k
Image licence
כיכר ספרא \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.06.2007 תמונה מספר: 7073 צפיות: 38k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.08.2009 תמונה מספר: 10334 צפיות: 18k
Image licence
כיכר ספרא
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.06.2009 תמונה מספר: 9499 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.04.2010 תמונה מספר: 14899 צפיות: 24k
Image licence
כיכר ספרא \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.06.2007 תמונה מספר: 7080 צפיות: 22k
Image licence
כיכר ספרא \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.06.2007 תמונה מספר: 7075 צפיות: 22k
Image licence
כיכר ספרא \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.06.2007 תמונה מספר: 7081 צפיות: 31k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 27.07.2009 תמונה מספר: 10222 צפיות: 16k
כיכר ספרא \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2009 תמונה מספר: 9345 צפיות: 16k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.07.2009 תמונה מספר: 9931 צפיות: 13k
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8780 צפיות: 11k
כיכר ספרא \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2009 תמונה מספר: 9350 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8774 צפיות: 11k
רחביה, כיכר פריז
שם צלם: © תומר תאריך: 22.04.2010 תמונה מספר: 15014 צפיות: 17k
כיכר ספרא \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2009 תמונה מספר: 9346 צפיות: 16k
Image licence
כיכר ספרא \ אור ירושלים – פסטיבל בעיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.06.2009 תמונה מספר: 9347 צפיות: 16k
Image licence
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 18.04.2009 תמונה מספר: 8771 צפיות: 10k