Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 30.06.2013 תמונה מספר: 19257 צפיות: 586k
Image licence
ירושלים בשלג 28.12.2006
שם צלם: © RomKri תאריך: 28.12.2006 תמונה מספר: 6425 צפיות: 197k
Image licence
חגיגות של יום ירושלים בכותל
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.05.2007 תמונה מספר: 6972 צפיות: 1487k
Image licence
King David
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.04.2010 תמונה מספר: 14821 צפיות: 1133k
Image licence
העיר העתיקה, מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 12.06.2009 תמונה מספר: 9268 צפיות: 346k
Image licence
שלג ביער ירושלמי
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.02.2008 תמונה מספר: 7938 צפיות: 72k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 12617 צפיות: 40k
Image licence
ירושלים מן השמים \ גשר חדש מהשמים
שם צלם: © pmos_nmos תאריך: 19.11.2009 תמונה מספר: 12605 צפיות: 99k
ירושלים מן השמים \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 12655 צפיות: 589k
Image licence
ירושלים מן השמים \ מגדל העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.11.2009 תמונה מספר: 12608 צפיות: 221k
Image licence
מוריסטן
העיר העתיקה. רח´ מוריסטן. צלב בהמתנה לצליינים נוצרים.
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 810 צפיות: 341k
Image licence
ירושלים בזריחה
שם צלם: © RomKri תאריך: 01.04.2010 תמונה מספר: 14476 צפיות: 532k
Image licence
מגדל דוד וחומות ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.12.2009 תמונה מספר: 13196 צפיות: 98k
Image licence
גן וואהל לורדים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2005 תמונה מספר: 1333 צפיות: 270k
Image licence
גן וואהל לורדים
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.04.2005 תמונה מספר: 1345 צפיות: 187k
Image licence
ירושלים מן השמים \ אצטדיון טדי, צפה מן השמים
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 12635 צפיות: 68k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19272 צפיות: 68k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 19488 צפיות: 9k
Image licence
יער ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.03.2005 תמונה מספר: 949 צפיות: 295k
Image licence
פסטיבל אור ירושלים 2011
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17361 צפיות: 56k
Image licence
ירושלים מן השמים \ עיר קדושה
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2016 תמונה מספר: 19485 צפיות: 10k
Image licence
רחובות של ירושלים העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.12.2012 תמונה מספר: 18817 צפיות: 128k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 12642 צפיות: 22k
Image licence
ירושלים מן השמים \ כיפת הסלע, הר בית
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.03.2010 תמונה מספר: 14402 צפיות: 61k
Image licence
ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © Jshots תאריך: 03.06.2004 תמונה מספר: 20 צפיות: 118k
המבורך של ירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.04.2009 תמונה מספר: 8810 צפיות: 97k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.08.2013 תמונה מספר: 19274 צפיות: 88k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 12679 צפיות: 74k
Image licence
שלג בירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 04.06.2004 תמונה מספר: 411 צפיות: 135k
Image licence
פסטיבל האור בירושלים 2010
שם צלם: © RomKri תאריך: 24.06.2010 תמונה מספר: 16168 צפיות: 76k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 19554 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 19559 צפיות: 7k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 19547 צפיות: 6k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 21.11.2009 תמונה מספר: 19561 צפיות: 6k
Image licence
הר הבית
שם צלם: © RomKri תאריך: 29.04.2005 תמונה מספר: 1361 צפיות: 1516k
Image licence
חצר ברובע היהודי
שם צלם: © RomKri תאריך: 13.03.2010 תמונה מספר: 14245 צפיות: 578k
Image licence
מגדל דוד בלילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 03.12.2005 תמונה מספר: 3063 צפיות: 626k
Image licence
מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.04.2005 תמונה מספר: 1144 צפיות: 959k
Image licence
מגדל דוד
אם אשכחך
שם צלם: © RomKri תאריך: 06.04.2005 תמונה מספר: 1143 צפיות: 504k
Image licence
מהקיר של מגדל דוד
שם צלם: © RomKri תאריך: 05.12.2005 תמונה מספר: 3099 צפיות: 245k
Image licence