Search:
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17411 צפיות: 30k
Image licence
רכבת חשמלית \ פסי רקבת חשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.12.2007 תמונה מספר: 19544 צפיות: 636
Image licence
רכבת חשמלית \ רכבת חשמלית, תמונות לילה
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17419 צפיות: 29k
Image licence
רכבת חשמלית \ פסי רקבת חשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.12.2007 תמונה מספר: 7659 צפיות: 16k
Image licence
רכבת חשמלית \ רחוב יפו
שם צלם: © RomKri תאריך: 19.01.2010 תמונה מספר: 13549 צפיות: 47k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17418 צפיות: 42k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17379 צפיות: 36k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17380 צפיות: 20k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17417 צפיות: 14k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17412 צפיות: 13k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17414 צפיות: 14k
Image licence
רכבת חשמלית \ כאשר תשיק החשמלית ....
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.06.2010 תמונה מספר: 15972 צפיות: 39k
Image licence
רכבת חשמלית \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 02.08.2010 תמונה מספר: 16301 צפיות: 46k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17382 צפיות: 12k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17376 צפיות: 14k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17385 צפיות: 15k
Image licence
רכבת חשמלית, ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.05.2010 תמונה מספר: 15809 צפיות: 50k
Image licence
חשמלית ברחוב יפו
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.01.2010 תמונה מספר: 13567 צפיות: 23k
Image licence
רכבת חשמלית \ רחוב יפו
שם צלם: © RomKri תאריך: 16.09.2009 תמונה מספר: 11842 צפיות: 26k
Image licence
רכבת חשמלית \ הרסים את הבניין הישן על כיכר ציון
שם צלם: © Gennadi Zimmerman תאריך: 27.06.2009 תמונה מספר: 9672 צפיות: 27k
רכבת חשמלית \ חומות של עיר העתיקה
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.01.2010 תמונה מספר: 13551 צפיות: 17k
Image licence
רכבת חשמלית \ רחוב יפו חפור בשל בניית לחשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11604 צפיות: 27k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.08.2011 תמונה מספר: 17911 צפיות: 44k
רכבת חשמלית \ הבנייה של רכבת חשמלית בירושלים
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.08.2009 תמונה מספר: 10565 צפיות: 26k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17415 צפיות: 13k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17377 צפיות: 14k
Image licence
רכבת חשמלית \ רכבת חשמלית, ירושלים בשחור ולבן
שם צלם: © RomKri תאריך: 26.05.2010 תמונה מספר: 15808 צפיות: 23k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17381 צפיות: 12k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.06.2011 תמונה מספר: 17384 צפיות: 12k
Image licence
רכבת חשמלית \ פסי רקבת חשמלית
שם צלם: © RomKri תאריך: 22.12.2007 תמונה מספר: 7660 צפיות: 21k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17410 צפיות: 12k
Image licence
רכבת חשמלית \ גשר המיתרים
שם צלם: © איציק ינסוביץ תאריך: 03.08.2009 תמונה מספר: 10392 צפיות: 25k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.08.2011 תמונה מספר: 17912 צפיות: 15k
חשמלית ברחוב יפו
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.01.2010 תמונה מספר: 13562 צפיות: 16k
Image licence
שם צלם: © RomKri תאריך: 25.06.2011 תמונה מספר: 17413 צפיות: 12k
Image licence
רכבת חשמלית \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.03.2010 תמונה מספר: 14310 צפיות: 18k
Image licence
רכבת חשמלית \ כאשר תשיק החשמלית ....
שם צלם: © RomKri תאריך: 08.06.2010 תמונה מספר: 15969 צפיות: 23k
Image licence
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.08.2011 תמונה מספר: 17916 צפיות: 17k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 19.08.2011 תמונה מספר: 17915 צפיות: 13k
חשמלית ברחוב יפו
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.01.2010 תמונה מספר: 13561 צפיות: 13k
Image licence