Search:
מציבות זיכרון \ מרכז העיר
שם צלם: © RomKri תאריך: 14.05.2005 תמונה מספר: 1476 צפיות: 82k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16420 צפיות: 55k
Image licence
שם צלם: © Yanovskiy Andrew תאריך: 06.10.2010 תמונה מספר: 16483 צפיות: 54k
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16421 צפיות: 32k
Image licence
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 06.08.2009 תמונה מספר: 10485 צפיות: 22k
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 07.12.2008 תמונה מספר: 8355 צפיות: 19k
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13036 צפיות: 30k
http://whitesoul.com
Made With : Nikon D70s
שם צלם: © Jae-Hyoung Ho תאריך: 23.05.2006 תמונה מספר: 5216 צפיות: 59k
שם צלם: © Roman תאריך: 10.02.2009 תמונה מספר: 8453 צפיות: 25k
שם צלם: © Roman תאריך: 10.02.2009 תמונה מספר: 8452 צפיות: 19k
שם צלם: © Yanovskiy Andrew תאריך: 06.10.2010 תמונה מספר: 16481 צפיות: 27k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10403 צפיות: 23k
שם צלם: © Yanovskiy Andrew תאריך: 06.10.2010 תמונה מספר: 16482 צפיות: 26k
שם צלם: © RomKri תאריך: 27.01.2011 תמונה מספר: 16719 צפיות: 13k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16422 צפיות: 17k
Image licence
כנסיית העלייה
כנסיית העלייה, כיפת העלייה או מסגד העלייה הם שמות שונים לכנסייה על הר הזיתים המשמרת את זיכרון עלייתו של ישו לשמים ארבעים יום לאחר תחייתו.
שם צלם: © RomKri תאריך: 20.09.2010 תמונה מספר: 16419 צפיות: 17k
Image licence
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.06.2010 תמונה מספר: 16035 צפיות: 16k
מציבות זיכרון \ שחזור מנורה של בית המקדש השני
שם צלם: © RomKri תאריך: 18.03.2010 תמונה מספר: 14317 צפיות: 28k
Image licence
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.06.2010 תמונה מספר: 16036 צפיות: 16k
מציבות זיכרון \ יד של טדי קולק
שם צלם: © RomKri תאריך: 17.01.2010 תמונה מספר: 13503 צפיות: 16k
Image licence
מציבות זיכרון \ הר הצופים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.02.2010 תמונה מספר: 14011 צפיות: 21k
מציבות זיכרון \ הר הצופים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.02.2010 תמונה מספר: 14017 צפיות: 22k
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13027 צפיות: 26k
מציבות זיכרון \ הר הצופים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.02.2010 תמונה מספר: 14015 צפיות: 20k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11610 צפיות: 30k
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13023 צפיות: 21k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11606 צפיות: 25k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11607 צפיות: 22k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11609 צפיות: 21k
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.06.2010 תמונה מספר: 16034 צפיות: 14k
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 20.12.2009 תמונה מספר: 13045 צפיות: 19k
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.06.2010 תמונה מספר: 16037 צפיות: 15k
שם צלם: © Yanovskiy Andrew תאריך: 06.10.2010 תמונה מספר: 16480 צפיות: 19k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 07.09.2009 תמונה מספר: 11608 צפיות: 21k
מציבות זיכרון \ הר הצופים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.02.2010 תמונה מספר: 14009 צפיות: 18k
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 04.08.2009 תמונה מספר: 10405 צפיות: 15k
מציבות זיכרון \ אתרים היסטוריים, מציבות זיכרון, אנדרטאות
שם צלם: © RomKri תאריך: 23.02.2005 תמונה מספר: 806 צפיות: 35k
Image licence
מציבות זיכרון \ יער ירושלים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 06.08.2009 תמונה מספר: 10463 צפיות: 21k
מציבות זיכרון \ הר הצופים
שם צלם: © Valery Dembitsky תאריך: 16.02.2010 תמונה מספר: 14010 צפיות: 15k
שם צלם: © Pes & Lev תאריך: 12.06.2010 תמונה מספר: 16033 צפיות: 13k